قبرس

قبرس

نفوذ سیاسی

 در جمهوری قبرس آزادی مطبوعات را قانون اساسی تضمین می‌کند. با این حال، احزاب سیاسی، کلیسای ارتدکس و منافع تجاری نفوذ زیادی بر رسانه‌ها دارند. روزنامه‌نگاری نیز با ممنوعیت‌هایی رودررو است، از این میان استفاده از عبارت‌هایی در باره درگیری با قبرس شمالی، انکار نسل کشی ارامنه و جنایات جنگی. توهین و افترا همچنان جرم‌انگاری شده است. به‌تازگی، ممیزی کل روزنامه انگلیسی قبرس را به‌طور علنی تهدید کرد که در گزارش‌های خود از نام جغرافیایی ترکی استفاده کرده است. وی گفت که این روزنامه‌ "مرتکب جرم کیفری" شده‌است و افزود که یارانه‌ای که به این روزنامه داده می‌شود را بررسی خواهد شد.
26
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

27 به 2020

شناساگر عمومی

-0.60

20.45 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر