پرو

پرو

قانون‌گذاری نامطلوب

روزنامه‌نگاران پرو زمانی‌ که با تعارضات اجتماعی یا محیطی، موارد فساد را افشا می‌کنند و یا نفوذ نهادهای دولتی با قاچاقچیان مواد مخدر را پوشش می‌دهند، خطرات جدی به جان می‌خرند. تهدید اصلی برای آزادی رسانه‌ها در پرو، از قانون توهین و افترا سرچشمه می‌گیرد که اغلب منجر به تهدید، ارعاب یا پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران می‌شود. روزنامه‌نگارانی که موارد ویژه‌ای مانند قاچاق مواد مخدر، قطع  غیرقانونی درختان در جنگل‌ها و یا هرگونه قاچاق در مناطق دورافتاده و روستایی را پوشش دهند در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. درآمد و مالکیت رسانه‌ها نیز در پرو بسیار متمرکز شده است، به ویژه در رسانه‌های چاپی و آنلاین، جایی که گروهEl Comercio  بالاترین سطح از سلطه را چه از لحاظ اقتصادی و چه لحاظ نفوذ بر رسانه‌ها دارد.

90
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

85 به 2019

شناساگر عمومی

+0.72

30.22 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر