پرو

پرو

قانون‌گذاری نامطلوب

 روزنامه‌نگاران پرو زمانی‌ که با تعارضات اجتماعی یا محیطی، موارد فساد را افشا می‌کنند و یا نفوذ نهادهای دولتی با قاچاقچیان مواد مخدر را پوشش می‌دهند، خطرات جدی به جان می‌خرند. تهدید اصلی برای آزادی رسانه‌ها در پرو، از قانون توهین و افترا سرچشمه می‌گیرد که اغلب منجر به تهدید، ارعاب یا پیگرد قانونی روزنامه‌نگاران می‌شود، به ویژه در مناطق دوردست کشور. درآمد و مالکیت رسانه‌ها نیز در پرو بسیار متمرکز شده است، به ویژه در رسانه‌های چاپی و آنلاین، جایی که گروه El Comercio بالاترین سطح از سلطه را چه از لحاظ اقتصادی و چه لحاظ نفوذ بر رسانه‌ها دارد.

85
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+3

88 به 2018

شناساگر عمومی

-0.05

30.27 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر