پرتغال

پرتغال

افترا و آزارگری قضایی

با وجودبی‌تباتی رو به رشد و نبود امکانات همیشگی، روزنامه‌نگاران وظیفه اشان را در فضایی آرام انجام می‌دهند. با این‌حال، برخی از مشکل‌ها همچنان ادامه دارد. علیرغم احکام مکرر دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر نقض آزادی بیان، آزادی توهین و افترا همچنان جرم‌انگاری می‌شود.  در دنیای فوتبال، چه مدیران و چه هواداران، هنوز نسبت به رسانه‌ها بسیار پرخاشگر هستند و روزنامه‌نگارانی که در باره‌ی ماجراهای پرسش‌برانگیز در کلوپ‌های اصلی کاووش می کنند، به پیگرد قضایی تهدید می‌شوند. مقامات قضایی در اوایل سال ۲۰۲۰ تأیید كردند كه رویی  پینتو، که پشت پرده‌های فوتبال را فاش‌کرد "فوتبال لیکس"، در کل  برای  ۹۳ پرونده که شامل نقض اسرار و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات است، محاکمه خواهد شد. تاریخ دادگاه هنوز مشخص نشده است.


9
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

10 به 2020

شناساگر عمومی

-1.72

11.83 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر