افغانستان

افغانستان

خبرنگاران و رسانه‌ها قربانی‌‌ جنگ و وضعیت امنیتی

سال گذشته به طور ویژه برای روزنامه‌نگارها سال مرگباری بوده است. دست‌کم ۱۵ روزنامه‌نگار و همکار رسانه کشته شدند، بیشتر آنها در حمله‌هایی که رسانه‌ها را مورد هدف داده بودند ،کشته شدند. طالبان و جنگجویان دولت اسلامی با دهشت‌افرینی در بعضی از مناطق سیاه‌چاله‌های اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند.در بعضی از ولایت‌ها،طالبان رسانه‌ها را مجبور به پرداخت مالیات‌های خودسرانه می‌کند که حکم باج‌گیری را دارد. در عین حال بسیاری از والیان و مقامات مسئول توان پذیرش اصل رسانه مستقل را ندارند و پلیس و نیروهای نظامی درموارد بسیاری دراعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران دخیل بودند. کاهش امنیت در شمار زنانی که در رسانه‌ها کارمی‌کنند، تأثیر مستقیم گذاشته ‌است.بسیاری از زنان به دلیل تهدیدهای فزاینده و فضای خشونت‌باری که با آن مواجه بودند مجبور به ترک حرفه خود شده‌اند. درپاسخ به این تهدیدات ،مقامات افغانستان و نمایندگان رسانه‌ها کمیته هماهنگی مشترکی را برای حفظ امنیت روزنامه‌نگارها و رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند.

118
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2018

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

120 in 2017

شناسه کامل

-2.18

39.46 in 2017

  • 2
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 1
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر