نیکاراگوئه

نیکاراگوئه

سانسور،بازداشت وتهدیدبرای رسانه‌های مستقل

انتخاب رئیس‌جمهور دانیل اورتاگو برای سومین بار پی‌هم در نوامبر ۲۰۱۶، بدرفتاری با روزنامه‌نگاران نیکاراگوئه‌ئی را به همراه داشت، به‌ ویژه آنهایی که با رسانه‌های مستقل و یا مخالف کار می‌کنند.روزنامه‌نگاری در کل بدنام شده است و روزنامه‌نگارها مورد هدف اقدام‌ها تهدیدی،بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به مرگ هستند. در تظاهرات،روزنامه‌نگاران به مانند،

شرکت‌کنندگان در نظر گرفته می‌شوند و مورد حمله فیزیکی قرار می‌گیر‌ند. قانون اساسی نیکاراگوئه فقط انتقاد‌های سازنده را‌ می‌پذیرد، عبارتی مبهم که به حکومت اجازه می‌دهد آزادی اطلاعات را سانسور و محدود کند. از آوریل ۲۰۱۸، بسیاری از روزنامه‌نگاران مجبور به فرار از کشور شده‌اند، در حالی که دیگران مانند لوسیا پیندا اوباو ومیگوئل مورا از 100٪ Noticias ، به اتهام تروریسم زندانی شده‌اند. اگر چه فضا در حال حاضر بسیار خشونت آمیز است، رسانه‌های خبری غیر وابسته قادر به تأمین جلیقه ضد گلوله و سایر تجهیزات حافظتی که خبرنگاران برای پوشش دادن تظاهرات نیاز دارند، نیستند.سرانجام، روزنامه‌های چاپی به دلیل کمبودهای رسانهی دولت مانند کاغذ و لاستیک و سایر لوازم ضروری تقریباً ناپدید شده اند.


121
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

117 به 2020

شناساگر عمومی

+4.17

35.81 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر