نامیبیا

نامیبیا

آزادی واقعی ولی تهدیدهای مدام

قانون اساسی نامیبیا آزادی بیان را تضمین  و روزنامه‌نگاران را محافظت می‌کند، اما فقدان قانون آزادی دسترسی به اطلاعات همچنان مانع کار آنها می‌شود. کسانی که جرات انتقاد از مقامات را دارند، گاه هدف تهدید و توهین آنها قرار می‌گیرند.  شماری برای فعالیت به اینترنت پناه می‌برند تا از کنترل بیشتر فرار کنند. در سال ۲۰۱۸، سرویس اطلاعات مرکزی نامیبیا (NCIS) روزنامه‌ای را که در باره‌ی اتهام‌های مالی اعضای سابق NCIS ، افشاگری کرد به " اقدام علیه امنیت ملی" متهم کرد، اما دادگاه به نفع رسانه رأی داد. سرویس  اطلاعاتی به قوانین دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰  استناد کرده بود که محدودیت‌های جدی را برای افشای مسایل امنیت ملی در نظر گرفته است. در همین حال انحصار درآمد‌های تبلیغاتی برای رسانه‌های طرفدار دولت بیشتر شده است، امری که وضعیت مالی رسانه‌های خصوصی و پوشش خبری مستقل را تهدید می‌‌کند.

24
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

23 به 2020

شناساگر عمومی

+0.47

19.25 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر