تازه‌ها

2 سپتامبر 2011 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

گزارشگران بدون مرز میزبانی سایت آینه ویکی لیکس را متوقف کرد


امروز حفاظت از محرمیت منبع خبری نمی‌تواند تامین شود و با تکیه بر مسئولیت و احتیاط سازمان تصمیم گرفته است تا روشن شدن ابعاد این ماجرا، میزبانی سایت آینه را متوقف کند.
ویکی‌لیکس به تازه گی ١٠٠٠٠٠ سند دیپلماتیک جدید را منتشر کرده است. انتشار این اسناد مباحثی را در باره میزبانی سایت آینه گزارشگران به وجود آورده است. از یک سو، در برخی از اسناد تازه منتشر شده اسامی و مشخصات منابع اطلاعات در کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، ایران, اردن و افغانستان ناشناس نشده‌اند . اگر تاکنون زندگی کسی در خطر قرار نگرفته است، با انتشار اسناد جدید نباید این خطر و یا تهدید و تهاجم را نادیده گرفت. از سوی دیگر، فایل های کد شده‌ی تقریبا همه اسناد ویکی لیکس که انهم حامل مشخصات همه افراد است، به همراه کد آن بر روی اینترنت و در دسترس همگان گذاشته شده است. از آنجا که گزارشگران بدون مرز امکان فنی، انسانی، و مالی بررسی همه اسناد را ندارد، از آنجا که گزارشگران بدون مرز برای دفاع از گردش آزاد اطلاعات در اینترنت و از اصل حفاظت از محرمیت منبع خبری که بدون آن روزنامه نگاری کاوش‌گرانه نمی تواند وجود داشته باشد اقدام به میزبانی سایت آینیه ویکی‌لیکس کرده بود و امروز حفاظت از محرمیت منبع خبری نمی‌تواند تامین شود و با تکیه بر مسئولیت و احتیاط سازمان تصمیم گرفته است تا روشن شدن ابعاد این ماجرا، میزبانی سایت آینه را متوقف کند. گزارشگران بدون مرز به منظور اطلاع رسانی از اسناد در ارتباط با آزادی بیان و در دفاع از آزادی اطلاع رسانی آزاد، به انتشار مطلب در صفحات مربوط به ویکی لیکس بر روی سایت خود ادامه می دهد. گزارشگران بدون مرز همچنان بر این باور است که ویکی لیکس، اطلاعات مهمی در باره نقض فاحش حقوق بشر و آزادی عمومی از سوی دستگاه مدیریت جرج بوش به نام مبارزه با تروریسم را در اختیار مردم امریکا و جهان قرار داده است.