تازه‌ها

1 آوریل 2007 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

چهارمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل: بيلاني تاسف بار


ايران و ازبکستان از محکوم شدن برای نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل نجات يافتند، هزاران شکايت قربانيان از اين دو کشور به سطل زباله ريخته شد يکبار ديگر شورای حقوق بشر سازمان ملل از انجام وظيفه اش بازماند. ما نيز چون همه ی مدافعان حقوق بشر عميقا متاسفيم که اين نهاد هنوز نتوانسته است از عهده ی وظايفي که برای آن تاسيس شده است؛ برآيد. دولت هايي که به عدم بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران و ازبکستان رای دادند، باپد از اين کار خود که به فراموشي سپردن هزاران شکايت ارسال شده به شورای حقوق بشر توسط قربانيان بود، شرمگين باشند. آنها خود را با اين اقدام به عناد با عدالت محکوم کرده اند. در سالهای آغاز دهه دوهزار برخي از کشورها از جمله چين برای فرار از عدم محکوميت، به امکان به رای گذاشتن عدم اقدام پناه مي بردند. امروز نوبت رويه ١٥٠٣ است که اجازه دهد کشورهای ناقض حقوق بشر از محکوم شدن بگريزند. رويه ی ١٥٠٣ امکاني برای بررسي محرمانه شکايت های ارسال شده به کميساريای عالي حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای ناقض حقوق بشر است. اين شکايات عمدتا از سوی قربانيان، خانواده، يا دوستان و وکلای آنها و يا از سوی سازمانهای غير دولتي مدافع حقوق بشر ارسال مي شوند. در مورد ايران و ازبکستان هزاران شکايت به سازمان ملل ارسال شده بود. در ٦ فروردين ماه ٢٥ کشور از ٤٧ عضو شورای حقوق بشر به عدم بررسي وضعيت ايران و ازبکستان رای دادند و اينگونه هيچ ترتيب اثری به شکايات ارسال شده ازسوی قربانيان داده نخواهد شد. اغلب کشورهای آفريقايي عضو شورا رای موافق، برزيل، اکواتور، ژاپن و کره جنوبي رای ممتنع و سوئيس و مکزيک به هنگام رای گيری در باره ايران رای ممتنع دادند. رای کشورهای عضو شورا حقوق بشر بر پايه پيشنهاد گروه کاری مرکب از پنچ دولت بود که خواهان عدم بررسي وضعيت نقض حقوق بشر در اين دو کشور شده بودند. اين پيشنهاد با سه رای مخالف آذربايجان، بنگلادش، زيمبابوه و دو رای موافق فرانسه، آرژانتين در اين گروه کاری به شورای حقوق بشر ارائه شده بود. ايران و ازبکستان برای نقض فاحش حقوق بشر به شکل دائم مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار دارند. اين دو کشور حقوق ابتدايي روزنامه نگاران و آزادی بيان را نقض و اسامي رهبران اين آنها در ليست دشمنان آزادی بيان گزارشگران بدون مرز قرار دارد.