تازه‌ها

8 ژانویه 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

همبستگی خبرنگاران افغانستان با روزنامه نگاران اختطاف شده شبکه ٣


چندین نهاد ژورنالیستان و تعدادی ازخبرنگاران رسانه ها آزاد و دولتی در افغانستان خواهان آزادی هر چه سریعتر خبرنگاران اختطاف شده شبکه ٣ تلویزیون فرانسه در افغانستان شدند. در تاریخ ١٥ جدی ٣٠ تن از ژورنالیستان آزاد و دولتی ولایات پروان ، کاپیسا و پنجشیر درمحمود راقی مرکز کاپیسا گردهم آمدند تا خواهان آزادی همکاران خود شوند. گزارشگران بدن مرز در این باره اعلام کرد در ورای همه اخبار ضد نقیض در باره خواسته های اختطاف گران و بحث های بی هوده ما اعلام می کنیم که خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه حرفه کاران رسانه هستند و اختطاق انها غیر قابل قبول است. باید به فوریت آزاد شوند در قعطنامه نشست خبرنگاران افغانی آمده است خواستار رهائی بدون قید شرط ژورنالیستان ازچنگ رباینده گان گردیده و از نهادهای امنیتی خاصتاً نیروهای فرانسوی خواسته شد تا زمانیکه از راهای صلح آمیز زمنیه رهائی ژورنالیستان میسر باشد از عملیات نظامی در ساحات احتمالی موجودیت ژورنالیستان خود داری نمایند و در صورت ضرورت عملیات نظامی در قسمت رهائی ژورنالیست افغان همانند ژورنالیستان فرانسوی عمل نمایند تا حادثات غمناک چون کشته شدن اجمل نقشبندی و سلطان محمد منادی تکرار نگردد. رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان پیش از این اختطاف خبرنگاران را وخیم شدن وضعیت آزادی مطبوعات اعلام کرده بود. دو گزارشگر، خبرنگار و فیلم بردار فرانسوی که برای برنامه مدرک جرم کار می کنند. درتاریخ ٨ جدی از سوی گروهی مسلح در ساحه عمر خیل در ولایت کاپیسا اختطاف شدند. راننده آنها آزاد شده است ولی گویا در دست قوای دولتی بسر می برد