تازه‌ها

5 دسامبر 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

نهادهاى مدافع آزادى بيان و رسانه ها: ژورناليستان افغان هيچگونه مصوونيتى ندارند


نهادهاى مدافع آزادى بيان و رسانه ها، با ابراز نگرانى از افزايش خشونت دربرابر خبرنگاران؛ خواستار تامين امنيت دست اندرکاران رسانه ها گرديدند.
نهادهاى مدافع آزادى بيان و رسانه ها، با ابراز نگرانى از افزايش خشونت دربرابر خبرنگاران؛ خواستار تامين امنيت دست اندرکاران رسانه ها گرديدند. عبدالحميد مبارز مسوول اتحاديه ملى ژورناليستان، امروز(١٥قوس) درنشست خبرى گفت که امسال، خشونت عليه ژورناليستان درکشور بيشترشده است. وى درحاليکه ارقامى دراين مورد ارائه نکرد، خشونت و بازداشت هاى غيرقانونى خبرنگاران را يک عمل غيربشرى و مدنى خواند. وى افزود: ما توجه خاص مقامات عالى کشور را در محافظت از خبرنگاران جلب ميکنيم و مسووليت تکرار همچو رويدادها، به دوش مقامات مسوول ميباشد. منبع با اشاره به بازداشت حبيب الرحمن ابراهيمى خبرنگار افغان، ازسوى نيروهاى امريکايى گفت که اين خبرنگارافغان، چندى پيش از سوى نيروهاى امريکايى در نيمه شب بازداشت و به بگرام انتقال داده شد، که يک هفته را در توقيف آنها سپرى نمود. بربنياد معلومات مبارز، با آنکه تاکنون نيز علت بازداشت ابراهيمى معلوم نشده؛ اما وى در جريان توقيف مورد لت وکوب نيز قرار گرفته است. وى تاکيد نمود که اگر ادارات امنيتى و قوت هاى خارجى، يک ژورناليست را بازداشت ميکنند؛ بايد حداقل تماسى با اتحاديه هاى ژورناليستان داشته باشند و در موقع گرفتارى، بايد نمايندۀ اين اتحاديه ها حضور داشته باشد. درعين حال، رييس اتحاديه ملى ژورناليستان، لت وکوب ذبيح الله علم خبرنگاران سابقه دار آژانس اطلاعاتى باختر را محکوم نموده گفت که ژورناليستان، در صف اول مبارزه در افغانستان قرار دارند؛ محافظت آنها بيشتر از محافظت هرکس ديگر براى حکومت ضرورى است. خپلواک ساپى رييس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، طى صحبتى گفت که گرفتارى و لت وکوب خبرنگاران، به اين معنى است که ژورناليستان افغان، هيچگونه مصوونيتى ندارند. وى علاوه کردکه درچندسال گذشته، شمارى از خبرنگاران کشته شده اند؛ اما هيچ يک از اين قضيه ها تاکنون پيگيرى نگرديده و هيچ فردى بخاطر خشونت در برابرخبرنگاران محاکمه نشده است. صديق الله توحيدى مسوول ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان، موارد خشونت عليه خبرنگاران را در سال روان درمقايسه به سال قبل، بيشتر خواند. در اخير اين کنفرانس، اعلاميۀ مشترکى نيز از سوى اين نهادها منتشرشد که در بخشى از آن آمده است: درحاليکه هرگونه بازداشت غيرقانونى و خشونت عليه خبرنگاران را محکوم ميکنيم؛ بى تفاوتى نهادهاى مسوول دربرابر اينگونه قضايا را به شدت تقبيح نموده يکبارديگر از اين نهادها ميخواهيم که همچو قضايا را با جديت دنبال نمايند. همچنان در اعلاميه؛ بازداشت حبيب الرحمن از سوى نيروهاى امريکايى و لت وکوب ذبيح الله علم محکوم گرديده، خواستار بررسى اين قضايا از سوى ارگانهاى مربوطه شده است. حبيب الرحمن ابراهيمى خبرنگار افغان که دراين نشست حضور داشت، گفت که از سوى نيروهاى امريکايى، بدون هيچگونه اتهام بازداشت گرديده بود. ابراهيمى درحاليکه اين عملکرد نيروهاى خارجى را خلاف قانون اساسى کشور دانست، خواستار اعادۀ حيثيت و جبران خساره اش از سوى نيروهاى مذکور گرديد. همچنان ذبيح الله علم در آغاز هفتۀ جارى، شب هنگام درساحۀ قلعچه شهر کابل، توسط افراد مسلح ناشناس مورد لت وکوب قرار گرفت. وى گفت که افراد مذکور پول، موبايل و وسايل کارى اورا با خود برده اند. درعين حال، مل پاسوال محمد ظاهر رييس تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل، به پژواک گفت که بررسى ها را دراين مورد آغاز کرده اند. منبع آژانس خبری پژواک