تازه‌ها

10 اکتبر 2002 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

ممنوعيت ورود خبرنگار سی.ان.ان به ايران


در ١٦ مهر ماه، کريستيان امانپور خبرنگار شبکه امريکائی سی.ان.ان اعلام نمود که مقامات ايران از صدور ويزا برای وی خوداری ورزيده اند. کريستيان امانپور، قصد داشت، برای تحت پوشش خبری قرار دادن ديدار جک استروا وزير خارجه انگليس از ايران، به اين کشور سفر کند.
در ١٦ مهر ماه، کريستيان امانپور خبرنگار شبکه امريکائی سی.ان.ان اعلام نمود که مقامات ايران از صدور ويزا برای وی خوداری ورزيده اند. کريستيان امانپور، قصد داشت، برای تحت پوشش خبری قرار دادن ديدار جک استروا وزير خارجه انگليس از ايران، به اين کشور سفر کند. گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای به تاريخ ١٧ مهر ماه به اين محدود سازی اعتراض نمود. در اين اطلاعيه، روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز، اين اقدام را نقض فاحش آزادی مطبوعات خوانده واز مقامات جمهوری اسلامی خواست که در تصميم خود در اين مورد تجديد نظرکنند در اين اطلاعيه اعلام شده است که در ايران عدم صدور ويزا برای خبرنگاران خارجی امری غير عادی نيست، اما اين مورد در شرايط تنش در مناسبات ميان ايران و امريکا روی می دهد، يادآور می شويم که در هشت مهر ماه عبدالله ناصری مدير خبرگزاری رسمی ايرنا در پی انتشار يک نظرسنجی که نظرات مساعدی را در باره ی رابطه ايران و امريکا منعکس می نمود، توسط قوه ی قضاييه ايران به دادگاه احضار گرديد. مقامات ايرانی هيچ گونه توضيحی برای عدم صدور ويزا نداده اند، اما اين اولين بار نيست که خبرنگاری برای گزارش و يا خبری انتقادی از جمهوری اسلامی تنبيه و از حق سفر مجدد به ايران محروم می گردد. کريستيان امانپور در آخرين سفر خود به ايران در بهمن ١٣٧٩ گزارشی در باره ی جوانان ايران تهيه نموده بود که پخش آن مورد اعتراض برخی از محافل قدرت در جمهوری اسلامی قرار گرفت. در ٢٤ شهريور ماه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا نظر سنجی را منتشر نمود که در آن اعلام شده بود که ٧٤.٧٪ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. اين نظر سنجی که به سفارش مركز پژوهشهاي مجلس انجام گرفته بود، در فردای سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران که امريکا را مورد حمله قرار داده بود انتشار يافت. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : ايران امروز رکوردار بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، ده روزنامه نگار با محکوميت هائی از سه تا يازده سال، پشت ميله های زندان بسر می برند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند