تازه‌ها

10 سپتامبر 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

مرکز حمایت ازخبرنگاران : قتل سلطان منادي را محكوم ميكنيم


مركز حمايت ازخبرنگاران افغانستان، نهايت تاسف خود را ازقتل سلطان منادي خبرنگار جوان افغان كه درجريان عمليات نيروهاي خارجي درشمال كشور به وقوع پيوست ، اعلام ميكند . مركز حمايت ازخبرنگاران افغانستان، ضمن ابراز تسليت به خانواده واعضاي جامعه رسانه اي كشور اعلام ميدارد كه قتل اين خبرنگار جوان وپرتلاش كه جامعه ژروناليستي كشور را به سوگ نشاند يك جرم غير قابل توجيه بوده كه جوانب درگير بايد نسبت به آن پاسخ گو باشند . پيكر بي جان سلطان منادي خبرنگار فقيد، كه سابقه كاري با روزنامه نيويورك تايمز و شماري ديگر ازرسانه ها را داشت بعد ازگذشت چهار روز از ربوده شدنش توسط طالبان، در ولسوالي چهار دره قندوز درشمال كشوربدست آمد. وي كه درحال گذراندن دوره ماستري خود در آلمان بود، درجريان رخصتي اش وبراي تهيه گزارش حمله نيروهاي ناتو بر تانكرهاي نفتكش كه منجر به جان باختن شمار زيادي به شمول غير نظاميان گرديد بود روز شنبه هفته جاري به همراه استيفن فرل خبرنگار انگليسي نيويورك تايمز به محل واقعه رفته بود كه ازسوي طالبان ربوده شدند وبه محل نا معلومي منتقل گرديدند. مسولين محلي گفته اند كه درنتيجه عمليات براي رهايي اين دو خبرنگار از سوي نيروهاي ناتو راه اندازي شده بود استيفن فرل نجات يافته است. روزنامه نيويورك تايمز به نقل ازاستيفن فرل نگاشته است كه سلطان منادي هنگام خروج از اتاق محل نگهداري شان با وجود گفتن كلمه خبرنگار! خبرنگار! هدف رگبار گلوله قرار گرفت و دربرابر چشمانش جان باخت اما او نميداند كه اين گلوله ها از سوي طالبان ويا ازسوي نيروهاي كه براي نجات آنان آمده بود، فير شده است . مركز حمايت ازخبرنگاران افغانستان مصرانه از دولت افغانستان و نيروهاي ناتو ميخواهد با پيگيري چگونگي قتل اين خبرنگار جوان وبا شهامت كه جانش را بخاطر تضمين رسالت خبرنگاري اش از دست داد ، عاملين اين جنايت هولناك را شناسايي و مجازات نمايد. درگذشته دولت افغانستان وجامعه بين المللي نسبت بروز وقايع هولناك مشابه از جمله قتل اجمل نقشبندي،عبدالصمد روحاني، جاويد احمد واخيرا قتل جان الله هاشم زاده بي توجه بوده ويا حداقل عملكرد قابل توجهي كه نشان از متعهد بودن انان در قبال حفظ ارزش هاي آزادي بيان بوده است مشاهده نشده است . مركز حمايت ازخبرنگاران افغانستان براين باوراست كه اين روند، افغانستان را به يكي ازخطرناك ترين مناطق براي فعاليت خبري در سطح جهان تبديل نموده ومطمنا ادامه آن دمكراسي وآزادی نو بنياد را درکشور با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. احمد قريشي رئيس مركز حمايت از خبرنگاران افغانستان