تازه‌ها

26 سپتامبر 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

مدیر دفتر شبکه الجزایر در کابل آزاد شد


خبرنگار اردنی فلسطینی‌تبار به هنگام خروج از فلسطین در تاریخ ٩ اگوست در پست بازرسی الكرامه بازداشت شده بود.
گزارش‌گران بدون مرز رضایت خود را از تصمیم دادگاه نظامی اسرائیل مبنی بر ازادی سمیر علاوی مدیر دفتر شبکه الجزایر در افغانستان در تاریخ ٢٦ سپتامبر اعلام می کند. خبرنگار اردنی فلسطینی‌تبار به هنگام خروج از فلسطین در تاریخ ٩ اگوست در پست بازرسی الكرامه بازداشت شده بود. مقامات اسرائیلی به برادرش گفته بودند که وی برای مدت چهار روز باید در بازداشت بماند. در تاریخ ١٦ اگوست وی به اتهام ارتباط با شبکه تروریستی از جمله حماس به دادگاه معرفی و به مرکز بازپرسی پتخ تیکوا منتقل شد.