تازه‌ها

5 جولای 2012 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از آزادی بیان بر روی اینترنت


این قعطنامه نخستین سند رسمی یکی از نهادهای معتبر سازمان ملل در باره اینترنت است که تاکید دارد \"حقوق بشر درعرصه اینترنت نیز باید با همان میزان و تعهد کشورها در جهان واقعی مورد حمایت قرار گیرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ١٥ تیرماه نخستین قعطنامه سازمان ملل در باره اینترنت را تصویب کرد این قعطنامه نخستین سند رسمی سازمان ملل در باره اینترنت است که تاکید دارد به همان میزان تعهد کشورها به موازین حقوق بشر در دنیای واقعی، عرصه اینترنت نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. موازین و قوانین حاکم بر رسانه‌ها و به ویژه رعایت آزادی بیان باید در عرصه اینترنت و برای همه رسانه‌ها و بدون مرز رعایت شوند. قعطنامه همه کشورها را به تسهیل در امر توسعه رسانه‌های آنلاین و گسترش ارتباطات در جهان دعوت می‌کند این قطعنامه از سوی ایالات متحده امریکا، برزیل، نیجریه، سوئد، تونس و ترکیه پیشنهاد شده بود و با مخالفت شدید روسیه و هند به شکل آشکار و بسیاری از کشورهای دشمن اینترنت به شکل نهانی مواجه شده بود. اما در نهایت با ٨٣ رای موافق تصویب شد. گزارش‌گران بدون مرز از جمله حامیان این قعطنامه بود و تصویب انرا به همه کاربران و مدافعان آزادی بیان تبریک می‌گوید