تازه‌ها

16 سپتامبر 2015 - به روز شده در 16 آوریل 2019

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان : در مورد مهاجرت دسته جمعی خبرنگاران افغان


بررسی های انجام شده در مورد احتمال وجود تهدید علیه این عده نشان می دهد، باوجود اینکه کار رسانه یی در افغانستان خطرات خود را دارد، و نزدیک به ۱۲ هزار خبرنگار و کارمند رسانه یی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم با این تهدیدات مواجه استند، این عده با کدام تهدید خاص و استثنایی مواجه نبوده اند
در مورد مهاجرت دسته جمعی خبرنگاران افغان دو روز قبل، تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه های افغانستان، کابل را ترک کرده و از راه های غیر قانونی، برای پناهنده شدن به اروپا، عزم سفر کرده اند. در حالی که تعداد دقیق آنان هنوز روشن نشده، به نظر می رسد که حد اقل تعداد شان به بیش از بیست تن می رسد. همچنان گفته شده است که شماری از آنها با خانواده های شان یکجا، دست به مهاجرت زده اند. بررسی ها برای تثبیت رقم دقیق این عده جریان دارد و به زودی اطلاعات تازه ای در این مورد، ارائه خواهد شد. در یک سال گذشته که وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان وخیمتر شده است، شمار زیادی از افغانها، دست به مهاجرت زده اند. به این ترتیب مهاجرت دسته جمعی خبرنگاران و کارمندان رسانه های افغانستان، می تواند بخشی از این موج تازۀ مهاجرت در میان افغان ها به شمار آید. بررسی های انجام شده در مورد احتمال وجود تهدید علیه این عده نشان می دهد، که باوجود این که کار رسانه یی در افغانستان خطرات خود را دارد، و نزدیک به 12000 خبرنگار و کارمند رسانه یی به گونۀ مستقیم یا غیر مستقیم با این تهدیدات مواجه استند، این عده با کدام تهدید خاص و استثنایی مواجه نبوده اند. در گذشته، زمانی که خبرنگاران و کارمندان رسانه های افغانستان با مشکلات و تهدید هایی مواجه بوده اند، نهاد های صنفی و حامی رسانه ها، برای رفع این تهدید ها و خطرات، تلاش های فراوانی انجام داده اند. در آخرین مورد، به تازه گی شماری از خبرنگاران افغان که از سوی طالبان مورد تهدید قرار گرفته بودند، به همکاری همین نهاد ها ،به محلات مصون انتقال یافته و هزینه های زنده گی خود و خانواده های شان، تا زمان کاهش و یا رفع کامل این تهدید ها، به همکاری نهاد های بین المللی حامی رسانه ها و خبرنگاران، تهیه و در اختیار شان قرار داده شده است. با این حال، تعدادی که به تازه گی دست به مهاجرت زده اند، اصلاٌ به نهاد های یاد شده در تماس نبوده اند و هیچ شکایتی در مورد احتمال موجودیت تهدیدات جانی، یا مشکلات دیگری،نداشته اند. اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در حالی که حمایت همه جانبه اش را از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها اعلام می دارد و می پذیرد که شرایط فعالیت رسانه یی در کشور، با محدودیت ها و مشکلات تازه ای همراه است، از همه فعالان رسانه یی می طلبد که برای رفع مسؤولیت شان در برابر سرزمین و مردم خود، همچنان به کار شان با صداقت، تعهد و پیگیری بیشتر ادامه بدهند. ما با نهاد های ملی و بین المللی در تماس خواهیم بود، تا برای رفع مشکلات موجود رسانه ها و خبرنگاران، تلاش های بیشتری صورت گیرد و شرایط بهتر فعالیت رسانه یی در کشور، فراهم شود.