تازه‌ها

24 سپتامبر 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

سه خبرنگار افغانی آزاد شدند


ما بسیار خوشحالیم که این سه مورد دستگیری که ما آنها را اشتباه فاحش نامیده بودیم در مدت کوتاهی به رهایی خبرنگاران منجر شد. ما دخالت شخص رئیس جمهور کرزی را مغتنم می داریم.
گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی سه خبرنگار افغانی اعلام می کند. حجت الله مجددی، رحمت الله نیکزاد و محمد نادر که در طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیت ملی و قوای بین‌المللی بازداشت شده بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان آزادی آنها شده بود. ما بسیار خوشحالیم که این سه مورد دستگیری که ما آنها را اشتباه فاحش نامیده بودیم در مدت کوتاهی به رهایی خبرنگاران منجر شد. ما دخالت شخص رئیس جمهور کرزی را مغتنم می داریم. اول میزان حامد کرزی رئیس جمهور از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواسته بود تا مورد بازداشت سه خبرنگار بازداشت شده در غرنی، کاپیسا و قندهار را پیگیری کرده و به خاطر ازادی انها اقدام کند. در پی بازداشت این خبرنگاران، گزارش‌گران بدون مرز از سوی مقامات رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطمئن شده بود که مقامات مسئول و ایساف برای آزادی خبرنگاران اقدام خواهند کرد. در ٢ میزان، ایساف در قندهار و غزنی محمد نادر و رحمت الله نیکزاد را پس از بازجویی و بررسی جدی آزاد کرد. ایساف با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که این دو خبرنگار شبکه الجزایر در چوکات کار حرفه ای خود با طالبان در ارتباط بوده اند. اطلا عیه تاکید کرده است آزادی این روزنامه نگاران بدون قید و شرط بوده است. پیش از این ایساف داشتن ارتباط با طالبان را دلیل بازداشت آنها اعلام کرده بود. حجت الله مجددی خبرنگار با سابقه رادیو تلویزیون محلی و مسئول انجمن آزاد روزنامه‌نگاران افغانستان نیز در همین روز از سوی قوای دولتی آزاد شد.