تازه‌ها

1 دسامبر 2008 - به روز شده در 16 آوریل 2019

خبرنگار روزنامه اتفاق اسلام درهرات مورد توهین ولت وکوب قرار گرفت


خبرنگار روزنامه دولتی اتفاق اسلام هرات در ساعت رسمی فعالیت اداری بعد از ظهر شنبه 9 قوس 1387 درمقابل دروازه ورودی مجتمع اداری این ولایت مورد توهین و لت وکوب پولیس حوزه اول قرار گرفت. حمید سلجوقی خبرنگار روزنامه اتفاق اسلام (روزنامه محلی هرات) ، نویسنده وخبرنگار آزاد بعد از توهین به شدت مورد لت وکوب قرار گرفت وکارت هویت خبرنگاری وی به وسیله پولیس پاره شده است . مرکز حمایت ازخبرنگاران ضمن محکوم کردن این اقدام پولیس خواهان رسیده گی مسئولین محلی این ولایت به این قضیه و مجازات عاملین آن مطابق با قانون نافذه افغانستان میباشد. اعضای مرکز حمایت ازخبرنگاران درحوزه غرب ضمن راه اندازی احتجاج ، این حرکت موظفین پولیس هرات را اقدام علیه آزادی بیان تلقی نموده ادامه این روند را نفی ومحدود کننده آزادی بیان میدانند. تعرض به شخصیت حقوقی خبرنگاران برخلاف موازین پذیرفته شده حقوق بشر است و با وجود اینکه دولت افغانستان به رعایت این موازین متعهد است ولی همواره مواردی ازاین قبیل درمناطق مختلف کشور به وقوع می پیوندد. علیرغم بروز این گونه موارد تا اکنون حکومت افغانستان درراستای مقابله با این روند اقدام جدی وموثر انجام نداده است. به گفته احمد قریشی رئیس مرکز حمایت ازخبرنگاران طی دوسال گذشته روند توهین ولت وکوب وحتی توقیف موقت دست اندرکاران رسانه های مختلف خبری درهرات همچنان ادامه یافته است ودراین مدت حداقل سیزده مورد به ثبت رسیده است. به نقل از مرکز حمایت ازخبرنگاران