تازه‌ها

17 سپتامبر 2002 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

توقيف دو روزنامه ی ديگر


قوه قضاییه ایران در ٢٤ شهريور دستور توقیف دو روزنامه ی اصلاح طلب را به اتهام اشاعه منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، و تبليغ عليه نظام و انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع صادر نمود.
قوه قضاییه ایران در ٢٤ شهريور دستور توقیف دو روزنامه ی اصلاح طلب را به اتهام اشاعه منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، و تبليغ عليه نظام و انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع صادر نمود. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که موارد نقض آزادی مطبوعات توسط قوه قضاییه ایران افزايش يافته است و جنگ محافظه کاران بر علیه جنبش اصلاحات هر روز ازميان مطبوعات قربانیان بيشتری می گيرد. ما این اقدامات را محکوم می کنیم و از رئیس قوه قضاییه ایران آیت اله محمود شاهرودی می خواهیم که در مورد همه ی مجازات های اعمال شده عليه مطبوعات، که نشانگر بی اعتنایی و تحقیر آزادی بيان در ايران است تجدیدنظر کنند. روزنامه ی گلستان ايران پس از انتشار ١٥ شماره به اتهام چاپ مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي و اشاعه منكرات و تبليغ عليه نظام و انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع توقيف شد، اين روزنامه برای جوانان انتشار می يافت و روزنامه نگاران آن از جوان ترين روزنامه نگاران ايران محسوب می شدند. روزنامه ی جمهوری اسلامی يکی از ارگان های جناح محافظه کار که صاحب امتياز آن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران است، هفته ی گذشته خواهان توقيف اين روزنامه شده بود. هفته نامه ی وقت با شکايت عباسعلی عليزاده رئيس قدرت مند دادگستری تهران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروي مقاومت بسيج و با اتهاماتی چون اشاعه منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و اشاعه فرهنگ ابتذال و بيبندوباري توقيف گرديد. حکم تو قيف اين دو نشريه به دستور سعید مرتضوی، قاضی دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات صادر شده است. در ٦ شهريور ماه نيز هفته نامه ی نامه ی قزوين به اتهاماتی چون نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان توقيف شده بود؛ اين در حالی است که دادگاه روزنامه ی همبستگی در تهران جريان دارد و احضار و بازجوئی از روزنامه نگاران و روشنفکران توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ( وزارت اطلاعات موازی در خدمت قوه قضاييه) همچنان ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که ايران امروز بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، 10 روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.