تازه‌ها

19 دسامبر 2008 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

ببینید : ویدئو زیبای از تاریخ و وبلاگ نویسان در ایران


فیلم را دانشجویان مدرسه فیلم ونکاور در کانادا درست کرده اند برای اطلاعات بیشتر به این سایتIran + Blogging = Motionographer مراجعه کنید گزارشگران بدون مرز برای همياری با وبلاگ نويسان و وب نگاران راهنمای عملي را تهيه کرده است، با اطلاعاتي عملي و راهيافت هايي فني برای حفظ کردن ناشناس بودن، دور زدن سانسور، و شناخت تکنيک های منطبق بر شرايط مشخص در هر کشور، همچنين راه انداختن وبلاگ با استفاده از بهترين گزينه ها برای شناساندن آن به ديگران و نکاتي در باره ی حفظ اعتبار وبلاگ از طريق رعايت برخي قواعد فني و روزنامه نگارانه. از این جا بار گذاری کنید راهنماي عملي برای وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض