تازه‌ها

22 سپتامبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

احضار نوشین احمدی خراسانی، فعال جنبش زنان به دادسرای اوین


نوشین احمدی خراسانی، پژوهشگر مسائل زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء به دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین احضار شد.
نوشین احمدی خراسانی، پژوهشگر مسائل زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء به دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین احضار شد. وی روزدوشنبه احضاریه کتبی به منظور «ارائه پاره ای توضیحات ضروری» برای مراجعه به شعبه 5 دادسرای اوین دریافت کرد. طبق این احضاریه روزگذشته به دادسرای اوین مراجعه کرد وازسوی بازپرس مربوطه موردبازجویی قرار گرفت . سپس طبق تعهد از وی خواسته شده که برای ادامه بازجویی در حضور کارشنان پرونده روز بعد مجددا در محل دادسرای اوین حضور یابد. امروز ، چهارشنبه طبق احضاریه کتبی، به شعبه 5 رجوع کرده و هنوز از او خبری دردست نیست. نوشین احمدی خراسانی از فعالان جنبش زنان وسردبیر سایت مدرسه فمینیستی است که پیش از این به دلیل برگزاری تجمع مسالمت آمیز به مناسبت سالگرد 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر، محاکمه شد و در روز برگزاری دادگاه اش نیز در 13 اسفند همان سال به همراه 32 تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شد. به نقل از مدرسه فمینیستی