تازه‌ها

6 نوامبر 2002 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

آزادی عبداله نوری ودستگيری عباس عبدی


در حالی که عباس عبدی روزنامه نگار و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آينده، در ١٣ آبان دستگير گرديد، عبداله نوری مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده ی خرداد پس از تحمل سه سال زندان توسط آيت اله خامنه ای به اصطلاح مورد عفو قرار گرفت. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که نمی توانيم از آزادی عبداله نوری خوشحال نباشيم که ناعادلانه به پنج سال زندان محکوم شده بود و سه سال در زندان بسر برد. در عين حال از بازداشت عباس عبدی و احتمال دستگيری تعداد ديگری از روزنامه نگاران نگرانيم. ما از اتحاديه اروپا می خواهيم که در آستانه آغاز مذاکرات با ايران پيرامون حقوق بشر، مسئولان رژيم جمهوری اسلامی را وادار به رعايت ميثاق های بين المللی ناظر بر آزادی بيان و مطبوعات کنند. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری عباس عبدی و ديگر روزنامه نگاران زندانی است. در ١٣ آبان عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام و عضو شورای سر دبيری بسياری از روزنامه ی توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آينده، پس از تفتيش منزل اش دستگير گرديد. اين تفتيش و دستگيری به دستور قاضي سعيد مرتضوی رييس شعبه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات انجام گرفت. در ٢٤ شهريور ماه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا نظر سنجی را منتشر نمود که در آن اعلام شده بود که ٧٤.٧٪ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. عباس عبدی به دريافت پول از سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی آمريکايی گالوپ متهم شده است. وی در سال ١٣٧٢، هنگامی که سردبيری روزنامه ی سلام را به عهده داشت به دليل انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت ايران، يازده ماه زندانی شد. عبداله نوری مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده ی خرداد، در ١٣ آبان آزاد شد. وی برای شرکت در مراسم سوگواری برادرش که در يک سانحه ی تصادف کشته شده بود، در مرخصی بسر می برد. عبداله نوری در ٦ آذر ١٣٧٩دستگير و توسط دادگاه ويژه ی روحانيت محاکمه و به پنج سال حبس و ١٥ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم گرديد و روزنامه ی خرداد که صاحب امتيازی آن را بر عهده داشت نيز توقيف گرديد. وی به اتهاماتی چون تبليغات ضدمذهبی، توهين به امام خمينی، نشر اکاذيب به قصد تشويش افکار عمومی و ارتباط با امريکا محاکمه شده بود، وی محکوميت خود را غير قانونی و دادگاه ويژه ی روحانيت را مغاير قانون اساسی اعلام نمود. :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که ايران امروز رکوردار بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، ده روزنامه نگار، پشت ميله های زندان بسر می برند. نه تن از آنها دارای محکوميت هائی از سه تا يازده سال هستند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند