تازه‌ها

14 ژانویه 2011 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

یک دشمن آزادی مطبوعات رفت


آزادی اطلاع‌ رسانی و کثرت‌گرایی در اندیشه باید در تونس به واقعیت بدل شود. همه‌ی زندانیان سیاسی باید فوری آزاد و سانسور لغو شود. با این اقدامات است که مردم تونس و جامعه بین‌المللی می‌توانند به تونسی دمکراتیک در آینده باور کنند.
ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز با ابراز خرسندی از تحولات تونس اعلام کرد زین العابدین بن علی بیست و سه سال به شکل خودکامه قدرت را دردست داشت. در این مدت هیچ صدای منتقدی را تحمل نکرد و از فرستادن معترضان به زندان تردید نمی کرد. رفتنش باید گسست کاملی باشد با سال های سرکوب گزارش‌گران بدون مرز جانشین‌های زین العابدین بن علی را به ورق زدن برگ تاریخ خودکامگی فرا می خواند. آزادی اطلاع‌ رسانی و کثرت‌گرایی در اندیشه باید در تونس به واقعیت بدل شود. همه‌ی زندانیان سیاسی باید فوری آزاد و سانسور لغو شود. با این اقدامات است که مردم تونس و جامعه بین‌المللی می‌توانند به تونسی دمکراتیک در آینده باور کنند.