تازه‌ها

20 اکتبر 2011 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

یک درنده‌ی دیگر آزادی رسانه‌ها رفت!


ما با گرامی داشت یاد همه‌ی قربانیان این رژیم خونریز، از جمله ٥ خبرنگار کشته شده از آغاز سال ٢٠١١ و روزنامه‌نگاران زندانی، بر این باوریم که مرگ یک دیکتاتور نباید به معنای پایان دادن به مصونیت از مجازات به آمران و عاملان جنایات و حامیان دیکتاتور باشد.
سرهنگ معمر قذافی، دیکتاتوری که بیش از چهل سال قدرت را در لیبی در دست داشت، در تاریخ ٢٠ اکبتر ٢٠٠١ کشته شد. گزارش‌گران بد ون مرز یادآور می‌شود که معمر قذافی که در ٢٣ اوت سال جاری پس از فتح طرابلس از سوی مخالفان از قدرت به زیر کشیده شد، از سال ١٩٨٥ و بدو تاسیس این سازمان بعنوان یکی از درنده‌گان آزادی بیان و مطبوعات معرفی شده بود. ما با گرامی داشت یاد همه‌ی قربانیان این رژیم خونریز، از جمله ٥ خبرنگار کشته شده از آغاز سال ٢٠١١ و روزنامه‌نگاران زندانی، بر این باوریم که مرگ یک دیکتاتور نباید به معنای پایان دادن به مصونیت از مجازات به آمران و عاملان جنایات و حامیان دیکتاتور باشد. امیدواریم که با گذاراز این صفحه‌ی تاریخ سیاسی لیبی، شاهد تولد و استحکام آزادی بیان و ازادی رسانه‌ها در لیبی باشیم. گزارشگران بدون مرز اعلام می‌کند که از ١٥ فوریه ٢٠٠١ و آغاز جنبش در لیبی : ٥ خبرنگار کشته ، ٣٢ روزنامه‌نگار زندانی، ١٥ خبرنگار قربانی ربایش، و ٣٠ خبرنگار مجبور به ترک کشور شده‌اند.