تازه‌ها

14 ژوئن 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

گزارش دیده بان رسانه نی حمایت کننده رسانه های ازاد در افغانستان


سوء قصد به جان مدیر مسؤل هفته نامۀ صدای بدخشان و جان سالم بدر بردن وی داکتر صبغت الله خاکساری، مدیر مسؤل هفته نامۀ صدای بدخشان در تاریخ ۳۰ ثور سال روان زمانی که میخواست صبح وقت از منزلش بیرون شود، یکی از دو ماین جاسازی شده در عقب درب منزلش انفجار نمود که در اثر آن موتر حامل اش سطحی تخریب شد، اما به خودش آسیبی نرسید. آقای صبغت الله خاکساری پس از این سوء قصد شهر فیض آباد ولایت بدخشان را ترک نموده و به کابل به سر می برد. او در یک مصاحبۀ با دیده بان رسانه ها در رابطه به این سوء قصد میگوید: ساعت 5:30 صبح زمانی که تایر اول موترم از درب حویلی خارج شد انفجار رخ داد، دوباره موترم را داخل حویلی کردم دیدم که موترم سطحی تخریب شده است اما به خودم و یک پسرم که در داخل موتر بودیم آسیبی نرسید. صبغت الله خاکساری، مسؤل هفته نامۀ صدای بدخشان می گوید که عاملان سوء قصد به جانش را می شناسد اما بخاطر حفظ جانش از افشاء نام آن ها خود داری می کند. مسؤلین امنیتی ولایت بدخشان که خواسته اند نامی از آن ها گرفته نشود به دیده بان رسانه هامی گویند: قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و هنچنان اذهان می دارند که پنجاه درصد عاملان این قضیه را شناسایی کرده اند. اینان می افزایند که ماین دوم را قبل از انفجار منسوبین آن ها خنثی نموده اند. از سوی دیگر،مدیر مسؤل هفته نامۀ صدای بدخشان، دلیل این سوء قصد را نشر مطالب انتقادیی می داند که در هفته نامۀ شان به چاپ می رسد. او می گوید؛ حلقۀ خاصی در داخل حکومت محلی بدخشان وجود دارد که تحمل فعالیت هفته نامۀ صدای بدخشان را ندارد. او گفت: پس از نشر شمارۀ اخیر ( ۲۲ حمل سال روان) این هفته نامه که بیشتر مطالب آن انتقادی و مطالب مستند در رابطه به موجودیت فساد اداری در ادارۀ بدخشان بود، یک حلقۀ مافیایی که در ادارۀ بدخشان وجود دارد، واکنش نشان داده، جلساتی را تشکیل داده و تهدیدم نمودند و حتی کوشش کردند مرا زندانی کنند. صبغت الله خاکساری میگوید؛ پس از نشراین شماره، منور شاه اخگر رئیس اداری ولایت بدخشان از طریق تلفون به او تماس گرفته و تهدید نموده که منتظر عواقب این نوشته هایش باشد. اما منور شاه اخگر رئیس اداری ولایت بدخشان میپذیرد که با صبغت الله خاکساری در رابطه به مطالبی که در هفته نامۀ صدای بدخشان منتشر شده بود از طریق تلفون صحبت کرده و به او گفته است هر چه نوشته کردی نتیجه اش را می بینی اما تاکید دارد که این حرف ها به مثابۀ تهدید نیست. رئیس اداری ولایت بدخشان می گوید: در هفته نامۀ صدای بدخشان مطالبی به نشر رسیده که عاری از حقیقت است. اما مدیر مسؤل هفته نامۀ صدای بدخشان تاکید دارد که مطالب نشر شده در هفته نامۀ شان متکی بر اسناد است. دیده بان رسانه ها سوء قصد به جان مدیرمسؤل هفته نامۀ صدای بدخشان را یک عمل غیر انسانی دانسته و آن را محکوم می کند. از سوی دیگر دیدبان از مسوولان محلی و ملی می خواهد تا این قضیه را پیگیری نموده و عاملان آن را به پنجۀ قانون بسپارند. از سوی دیگر مسوولان در بدخشان و همچنان در کابل موظف اند تا با آقای اخگر رئیس اداری بدخشان صحبت نموده برایش تفهیم نمایند که هرگاه رسانه ای دچار خطا شود، راه تفهیم به این رسانه صحبت های تلفونی و شخصی نبوده بلکه وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمسیون رسیدگی به تخطی های رسانه یی این وزارت را قانون مسوول این مهم دانسته است. لت وکوب شماری از خبرنگاران در تظاهرات ولایت تخار در تارخ ۲۸ ثور ۱۳۹۰ شماری از خبرنگاران که می خواستند از جریان تظاهرات شهروندان ولایت تخار در برابر نیروهای بین المللی به دلیل حمله بریک منزل و کشته شدن چهارتن توسط آنها گزارش تهیه نمایند، هم ازسوی موظفین امنیتی و هم از جانب مظاهره کننده ها مورد خشونت ولت وکوب قرار گرفته اند. دراین راستا و درعملی دیگر، خبرنگاران در ولایت تخار ازطرف معاون ریاست عمومی امنیت ملی و یکی از اعضای مجلس نمانیده گان که اعضای هیات اعزامی برای بررسی رویداد های خشونت بار در جریان تظاهرات یاد شده هستند نیز مورد توهین واهانت قرارگرفتند. محمد اسماعیل مدبر، گزارشگر تلویزیون آیینه، یکی از خبرنگارانی است که در این تظاهرات مورد لت و کوب مأموران امنیتی قرار گرفته و شدیداً مجروح شده است. به گفتۀ او مأموران امنیتی از عقب بالایش شلیک کردند که گلوله به طور سطحی در سر او صابت نمود. او جریان را به دیده بان رسانه ها چنین شرح داد: من همراه مظاهره کننده گان یک جا میرفتم تا از رویداد ها تصویر بگیرم و گزارش تهیه نمایم، در یک قسمت شهر تالقان رسیدیم که نیروهای امنیتی با سربازان PRT (تیم بازسازی ولایتی) مستقیماْ بالای مظاهره کننده ها و خبرنگاران شلیک کردند، در همین حال شخصی را دیدم که به جانش گلوله اثابت کرده و زخمی شده خواستم از او تصویر بگیرم که از عقب بالایم شلیک شد و گلوله در ناحیۀ سرم سطحی اثابت کرد و سپس 5 نفر مرا مورد لت و کوب قرار داده و کمره ام را نیز شکستند که بعداً بی هوش شدم. او میگوید؛ پس از آن توسط مظاهره کننده ها به شفاخانه منتقل شدم. همچنان شفیق پویا، گزارشگر رادیو همصدا، خبرنگار دیگریست که ادعا دارد در این مظاهره هم توسط مظاهره کننده ها لت و کوب شده و هم توسط پولیس نظم عامه. آقای پویامی گوید که پولیس نظم عامه وی را زمانی مورد لت و کوب قرار داد که مدارک خبرنگاری از جمله کارت هویت، مایک و کمره نزد شان موجود بود. به گفتۀ آقای پویا با آنکه پولیس میدانست آنها خبرنگار اند اما بالای آن ها مکرر شلیک کرده است. در همین حال عبدالجبار تقوا والی تخار، لت و کوب خبرنگاران توسط پولیس را نمی پذیرد اما میگوید اگر پولیس در جریان مظاهره با خبرنگاران تند صحبت کرده باشد از نهایت مجبوری آنها بوده، زیرا به گفتۀ والی تخار وضعیت در آن زمان بحرانی بود. والی تخار میگوید ؛عملکرد پولیس در قبال خبرنگاران قصدی نبوده ولی ممکن اشتباه صورت گرفته باشد. او اضافه کرد که پولیس می خواست خبرنگاران را از آسیبی که قرار بود از سوی مظاهره کننده ها به آن ها وارد شود حفاظت کند. والی تخار به تمام خبرنگاران اطمینان می دهد که ادارۀ ولایت تخار از آزادی بیان و آزادی رسانه ها حمایت می کند و همیشه تلاش خواهد کرد تا امنیت خبرنگاران را تأمین کند. دیده بان رسانه های موسسۀ نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، به صراحت اعلام میدارد که خشونت در برابر خبرنگاران فدا کاری که می خواهند حوادث ورویداد ها را به صورت بی طرفانه منتشر سازند در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همه گانی افغانستان بوده، خاطیان با آنکه در هر مقامی که باشند باید جوابگوی این اقدامات غیر قانونی خویش باشند. مردم هم باید بدانند که هرگاه دست به تظاهرات می زنند این خبرنگاران وگزارشگران اند که صداها، سیماها وخواست های آنها را منعکس می سازند، لذا لت و کوب خبرنگاران فقط یک اقدامی غیر مدنی بوده نشان دهندۀ نبود فرهنگ تظاهرات درمیان تظاهر کننده گان می باشد. دفتر دیده بان رسانه ها لت وکوب خبرنگاران مستقر در ولایت تخار حین تهیۀ گزارش از جریان تظاهرات علیه نیروهای بین المللی را شدیدآ تقبیح نموده خواستار رسیدگی لازم دراین زمینه توسط ارگان های مربوط می باشد. موظفین امنیتی کشور در چنین مواقع باید با خبرنگاران همکاری نموده وسعی نمایند که زمینۀ دستیابی آنها به معلومات را فراهم آورند واین یکی از وظایف آنهاست، نه این که دوربین ها وکمره های خبرنگاران را شکسته وخود آنها را مورد ضرب وشتم قرار دهند. به این وسیله از وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ کشور به عنوان وزارت سکتوری رسانه ها تقاضا می نمائیم تا دراین زمینه توجه جدی نموده خاطیان را به پنجه قانون بسپارد. تهدید گزارشگر تلویزیون سبا توسط یک عضو مجلس نماینده گان فرامرز سینا خبرنگار تلویزیون سبا میگوید در تاریخ 2 جوزا 1390 زمانی که میخواست با شیر خان فرنود، رئیس سابق کابل بانک مصاحبۀ تلویزیونی انجام دهد، احمد شاه رمضان یکی از نماینده گان ولایت بلخ در مجلس نمایندگان در کار آن ها مداخله نموده و وی را تهدید نمود. آقای سینا میگوید: اگر وکلای دیگر آقای رمضان را از محل دور نمی ساختند ممکن بالایم حمله می کرد. آقای سینا می گوید؛ به فاصلۀ یک قدم از آقای شیر خان فرنود و احمد شاه رمضان دورتر بودم که احمد شاه رمضان به آقای فرنود میگفت: ما از شما حمایت می کنیم، اما سهم ما چیست؟ پس در این جا احتمال ساخت و ساز میان فساد های کابل بانک و برخی از نماینده گان مجلس ممکن وجود داشته باشد. زمانی که گزارشگر دیده بان رسانه ها خواست علت برخورد لفظی احمد شاه رمضان عضو مجلس نماینده گان با خبرنگار را ازخود آقای رمضان بپرسد ، او با عصبانیت صحبت کرد و گفت: خبرنگار چه کاره است که من نتوانم او را موأخذه کنم، من این حق را به خود می دهم که افراد را از آزار دادن دیگران نجات دهم. احمد شاه رمضان ادعا دارد که خبرنگار موصوف می خواست جبراً با شیر خان فرنود رئیس سابق کابل بانک مصاحبه کند، در حالی که آقای فرنود از مصاحبه خود داری می کرد. تعدادی که نخواستند نامشان فاش شود می گویند؛ مداخلۀ یک نمایندۀ مجلس، میان خبرنگار و آقای فرنود و تهدید خبرنگار توسط وی، شک و تردید ها را در مورد روابط پنهانی و معامله گرانه ای آقای رمضان و شیر خان فرنود، بر می انگیزاند. دیده بان رسانه ها تهدید و مداخله در امور کاری خبرنگار از جانب عضو مجلس نماینده گان را تقبیح نموده و اذعان میدارد که مطابق قانون رسانه های همگانی افغانستان، هیچ شخصی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طوری دیگری در امور نشراتی رسانه ها مداخله نماید. دیدبان رسانه ها ، ازسوی دیگر، از منابع و ارگان های مسوول میخواهد تا برای این عضو پارلمان افغانستان تفهیم نمایند که نه وی و نه هیچ کس دیگری ،این حق را نباید بخود بدهد که خبرنگاران را مواخذه نموده و مانع کارشان شوند. این مسوولین باید به آقای رمضان تفهیم نمایند که همانطوری که نمایندگان محترم شورای ملی ، از مردم شریف افغانستان نمایندگی می کنند، خبرنگاران هم در جوامع مدنی نمایندگان ملت شان محسوب می شوند. تهدید یک خبرنگار بخاطر تصویر برداری از مزارع کشت کوکنار در ولایت کاپیسا محمد ظریف دره ئی خبرنگار رادیو بیان در ولایت کاپیسا ادعا دارد که تهیۀ گزارش درمورد کشت مواد مخدر برایش مشکل ساز شده است. دره ئی میگوید، پس از آنکه به دعوت کمیسون مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا در کمپیان محوکشت کوکنار در این ولایت اشتراک واز کشتزارهای مواد مخدر دراین ولایت فلمبرداری نمودم افراد ناشناس تیلفونی تهدیدم می کنند. وی میگوید: تهدید کننده ها از طریق تلفون به من گفتند؛ اگر می خواهی تو و اعضای خانواده ات زنده بمانید، کمره ای را که با آن از کشتزار های مواد مخدر تصویر برداری نموده ای با خود نزد ما بیاور. خبرنگار رادیو بیان میگوید، در رابطه به دریافت تهدید ها از سوی افراد ناشناس با مسوولان امنیتی ولایت کاپیسا صحبت کرده، اما با آن هم از این بابت نگران است. در همین حال جنرال عبدالحمید، فرمانده امنیۀ ولایت کاپیسا به تمام خبرنگاران ولایت کاپیسا اطمینان داد که در تامین امنیت خبرنگاران، مسولان امنیتی این ولایت تلاش نموده وبا آنها همکار اند. وی گفت: سی سال جنگ در افغانستان مشکلات زیادی را به بار آورده است، دور ماندن مردم از نعمت سواد و نداشتن اخلاق نیکو گاهگاهی باعث می شود تا برخی از افراد دست به خشونت بزنند، اما نیروهای امنیتی و پولیس در تلاش است تا همچو افراد را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد تا جامعه از شر آن ها نجات یابد. حالا پرسش این جاست، خبرنگاران چه سوژه ها را پوشش خبری دهند تا برایشان مشکلی ایجاد نگردد؟ آگاهان امور رسانه ای به این باور اند: هیچ خبر وگزارشی به ارزش جان خبرنگار برابر نیست بنااً بر خبرنگاران لازم است تا در تهیۀ گزارش های شان از دقت بیشتر کار گیرند. دیده بان رسانه ها می نگارد؛ تآمین امنیت جانی و شغلی افراد از وظایف ارگان های امنیتی کشور به حساب می آید، بنااً مسؤلان امنیتی موظف اند تا در تآمین امنیت خبرنگاران تلاش جدی نموده و افراد و گروه هایی که خبرنگاران را تهدید می کنند شناسایی و مجازات نمایند. تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، در تاریخ ۱۳ ثورسال راوان مطابق ۳ می دوهزار و یازده میلادی، روز جهانی آزادی مطبوعات را با حضور خبرنگاران، مسوولان اتحادیه های خبرنگاری و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تجلیل کرد. صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها، در محفلی که به همین مناسبت در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان برگزار شده بود؛ سه درخواست مشخص را از دولت افغانستان مطرح نمود. یکم. روزجهانی مطبوعات باید شامل تقویم رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان گردد. دوم. تازمان تصویب قانون حق دسترسی به معلومات ، تسهیلات لازم برای خبرنگاران به خاطر رسیدن به معلومات ، انجام پذیرد. سوم. اعمال خشونت بار ازجانب حاکمیت در برابر خبرنگاران پایان یابد. از سوی دیگر، نگرانی های وجود دارد که بسیاری از قرار داد ها میان رسانه ها و خبرنگاران با قانون کارکشور در مغایرت قرار دارد. صدیق الله توحیدی مسؤل دیده بان راسانه ها در رابطه به این نگرانی درمراسم تجلیل از روزجهانی آزادای مطبوعات گفت؛ پیش نویس مقررۀ که قرار داد ها میان خبرنگاران و رسانه ها را مطابق قانون تنظیم می کند آماده شده اما از سرنوشت آن تا هنوز خبری نیست. وی ابراز امیدواری کرد که این قانون هر چه زودترازجانب شورای ملی و رئیس جمهوری به تصویب رسیده مورد اجراء قرار گیرد. اما به باور دین محمد مبارز راشدی، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ، وقفۀ که در پارلمان افغانستان به وجود آمد باعث به تصویب نرسیدن قانون حق دسترسی به معلومات و دیگر قوانین شده است. معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که دراین مراسم صحبت می کرد در مورد طرزالعمل کار در رسانه ها گفت؛ برخی از قرارداد های رسانه ها با خبرنگاران بر خلاف قانون کار افغانستان است، به گفتۀ راشدی خبرنگاران زیادی به وی شکایت کرده اند که برخی از رسانه ها به ویژه تلویزیون ها از مجبوریت خبرنگاران استفاده کرده قرار داد های غیر عادلانه با آنها بسته اند. از سوی دیگر از اول حمل الی ۱۳ ثور ۱۳۹۰ ، ۱۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران در دفتر دیده بان رسانه های موسسۀ نی ثبت شده است که شامل ضرب و شتم و تهدید خبرنگاران می شود، که باز هم عامل بیشترین این خشونت ها دولت افغانستان است. مسوول دیده بان رسانه ها درمحفل تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات ابراز نگرانی کرده گفت؛ اگر اعمال خشونت ها در برابر خبرنگاران به همین منوال ادامه یابد، شکی نیست که در اخیر سال گراف خشونت ها در برابر خبرنگاران درافغانستان بالا خواهد رفت. در محفل متذکره برای باراول خبرنگارانی که به نحوی از سوی دولت مورد خشونت یا بدرفتاری قرار گرفته بودند، به صورت واضح و رو در رو با معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ از مشکلات شان حرف زده و از وزارت و در مجموع از حکومت افغانستان خواستند که به مشکلات شان رسیدگی شود. ناهید نظری، گزاشگر تلویزیون یک که چندی قبل توسط سربازان اردوی ملی اهانت شده بود، مشکلاتش را در این گفتگوی رودر روچنین بر شمرده و از معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به مشکلات خبرنگاران توجه شود. در همین حال شاه حسین مرتضوی، معاون روزنامۀ 8 صبح، که از عدم دسترسی به معلومات شکایت داشت در همین محفل و درهمین نشست رودررو چنین گفت؛ گزارش های تحقیقی نیاز به منابع بیشتر دارد و حکومت منابع و معلومات را در اختیار خبرنگاران و روزنامه نگاران قرار نمی دهد که این امر باعث شده تا گزارش های تحقیقی در افغانستان وجود نداشته باشد. همچنان عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیۀ ملی ژورنالستان افغانستان، میگوید توقع خبرنگاران و روزنامه نگاران از اشخاصی که به دموکراسی و آزادی بیان باور ندارند، جای را نمی گیرد. وی از خبرنگاران خواست تا مبارزۀ شان را ادامه دهند تا آنانی را که به باور او به آزادی بیان معتقد نیستند، عقب نشینی کنند. پس از آن که دین محمد مبارز راشدی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایات و مشکلات خبرنگاران را شنید، به آنها اطمینان داد که وزارت اطلاعات و فرهنگ جداً از خبرنگار و رسانه حمایت می کند. دریک انکشاف دیگر، وزارت اطلاعات و فرهنگ سالروز جهانی آزادی بیان را با پنج روز تأخیر در تالار این وزارت تجلیل نمود. سید مخدوم رهین ، وزیر اطلاعات و فرهنگ، درهمین محفل رشد رسانه ها را برای جامعه سودمند توصیف نمود و استعداد خبرنگاران جوان افغانستان را ستود من همیشه در سنگر دفاع از آزادی بیان بوده ام دراین محفل شیگیرو اویاگی، رئیس یونسکو در کابل، پیام بانکی مون سرمنشی سازمان ملل را به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات به خوانش گرفت. آقای اویاگی گفت: در جریان دهۀ گذشته بیشتر از 500 خبرنگاردرسراسردنیا در راه مسلک خود جان های شان را از دست دادند. تنها در سال 2010 به تعداد60 خبرنگار در تمام جهان به قتل رسیدند ، گزارش های هفته واردراین راستا بیانگر خشونت در برابر خبرنگاران است که این همه مستلزم آن است تا از گزارشگران باید حفاظت و حمایت صورت گیرد. قابل ذکر است که روز جهانی آزادی مطبوعات بیست سال قبل با حضور داشت یک گروهی از خبرنگاران در شهر وندهاک کشور آفریقایی نامیبیا، بنا نهاده شد. در اعلامیۀ به همین مناسبت و به همین نام از تمام جوانب خواسته شد تا مطابق به مادۀ ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، از اصول اساسی آزادی بیان حمایت نموده و به آن احترام بگذارند. لازم به یادهانی است که روز جهانی آزادی مطبوعات امسال در ولایت های بدخشان و کندهار نیز گرامی داشته شد؛ پرس کلب یا باشگاه مطبوعاتی ولایت کندهار مسؤلیت برگزاری محفل بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات دراین ولایت را بر عهده داشت. ایجاد ادارۀ امربالمعروف برای کنترول رسانه ها در قالب وزارت حج و اوقاف مقام ها در وزارت حج و اوقاف از ایجاد ادارۀ امربالمعروف برای کنترول برنامه هایی که به باور آن ها غیر اخلاقی و مبتذل است، خبر می دهد. داکتر یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف در نشست خبری در تاریخ ۱۱ثور به رسانه ها گفت:شماری از رسانه ها از آزادی بیان بشکل درست استفاده نمی کنند، برنامه های غیر اخلاقی و مبتذل را به نشر می رساند،که سبب انحراف جوانان می شود. وی افزود: برنامه هایی را روی دست گرفته است که ازنشر برنامه های غیر اخلاقی و مبتذل شماری از رسانه ها جلو گیری شود و ادارۀ را بنام امربالمعروف ایجاد میکند که اعضای آن نیز تعیین شده است. به گفتۀ نیازی، وزارت حج و اوقاف برای شماری از رسانه ها برنامۀ نصیحت را آغاز کرده است تا برنامه های دور از اخلاق اسلامی و خلاف منافع ملی و ارزشهای انسانی را نشر نکنند. اما این اقدام وزارت حج و اوقاف، واکنش های شدیدی مجامع خبرنگاری و رسانه ها را در قبال داشته است. عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیۀ ملی ژورنالستان افغانستان، این اقدام وزارت حج و اوقاف را مداخلۀ آشکار در امور رسانه های افغانستان خواند. او گفت: حکومت افغانستان حق مداخله در امور رسانه ها را ندارد و خبرنگاران افغانستان اجازه نمی دهند که حکومت افغانستان مانع کار رسانه یی شود. رئیس اتحادیۀ ملی ژورنالستان افغانستان، گفت: اگر یک خبرنگار، تخطیی را انجام می دهد، وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون های که برای حل معضلات خبرنگاران و رسانه ها ایجاد شده موظف اند تا تخطی ها را بررسی و به آن ها رسیدگی کنند. این وظیفۀ وزارت حج و اوقاف نیست، وزارت حج و اوقاف باید در امور کاری خود رسیده گی نموده و فساد موجود در ادارۀ خود را از بین ببرد. همچنان تشکیل ادارۀ برای کنترول رسانه ها زیر نام امر به معروف از سوی وزارت حج و اوقاف مسؤلان وزارت اطلاعات و فرهنگ رانیز متعجب ساخته است. دین محمد مبارز راشدی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید؛ وزارت حج و اوقاف می تواند نقش بزرگی برای حل بحران های کلان افغانستان داشته باشد که باید از همه نخست به آن اولویت ها بپردازد تا این که ادارۀ امربه معروف برای رسانه ها بسازد. معیین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید؛ برای حل مشکلات رسانه و نظارت از فعالیت آن ها وزارت اطلاعات و فرهنگ و قانون رسانه ها وجود دارد، که در این صورت برای وزارت حج و اوقاف هیچ جای نگرانی باقی نمی ماند. قابل یاد آوریست که چند ی قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها هشدار داده بود تا از نشر برنامه های غیر اخلاقی و مبتذل اجتناب نمایند. اما دراین هشدار هیچ مشخص نشده بود که هدف از برنامه های متبذل و غیر اخلاقی کدام برنامه ها است. دیده بان رسانه ها ایجاد ادارۀ تحت نام امر به معروف را که از عملکرد رسانه ها نظارت کند، خلاف قانون دانسته و این اقدام وزارت حج و اوقاف را محدودیت بر کار رسانه ها می داند. برای نظارت و حمایت از کار رسانه ها قانون رسانه های همگانی افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد، با موجودیت وزارت سکتوری و کمیسیون های مرتبط ، نیازی دیده نمی شود که وزارت ها و ارگان های دیگر در امور رسانه ها و خبرنگاران مداخله نماید. پس دیدبان از وزارت محترم حج و اوقات می خواهد تا ادارۀ که به خاطر نظارت بر رسانه تحت چتر این وزارت ایجاد گردیده است را هرچه زود تر لغو نموده و به مسائل جدی تر و لازم تر در قالب لایحۀ وظایف خویش بپردازد. تحلیلی ماده ای از قانون رسانه های همگانی افغانستان محمد قاسم رحمانی ماده سی و هفتم: رسانه های همگانی و موسسات مندرج مادۀ بیست و هفتم این قانون دارای مدیر مسئول می باشند. تحلیل: رسانه ها به حیث شخصیت حکمی، بخاطر پیشبرد کار های رسانه یی و امور نشراتی به وجه احسن، نیاز دارند تا شخص مسلکی را به حیث مسئول در امور نشراتی بگمارند. این شخص به نام مدیر مسئول یاد میشود. فرق عمده بین مالکین رسانه ها و مدیر مسئول رسانه ها درین است که مالکین رسانه ها می توانند که در عین حال مالک رسانه اند، مدیر مسئول رسانه ها نیز باشند اما برعکس آن بعضا مقدور نیست. همچنان مدیر مسئول رسانه ها مسئول امور نشراتی اند ، اما صاحب امتیاز یا مالک رسانه ها در پهلوی اینکه در برخی از اوقات مسئول امور نشراتی نیز می باشد ، مسئول امور غیر نشراتی و بیشتر امور مالی و اداری رسانه ها نیز می باشند. این قانون مدیر مسئول را اینطور تعریف نموده است: مدیر مسئول شخصی است که طور بالفعل مسئولیت امور نشراتی رسانه های همگانی و موسسات مندرج مادۀ بیست و هفتم قانون رسانه های همگانی را بعهده دارد. طوریکه از مفاد هر دو مادۀ قانون رسانه ها معلوم می گردد، موجودیت مدیر مسئول نه تنها به رسانه ها بلکه برای موسسات مندرج مادۀ بیستم و هفتم از قبیل مطابع، موسسات تولید فلم، نشراتی ، آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه ، آژانس خبررسانی ، شرکت های تبلیغاتی و اعلانات نیز ضروری می باشد. جهت معلومات بیشتر : محمد صابر فهیم: گزارشگر دیده بان رسانه ها [email protected] شمارۀ تماس : 700266727 (0) 0093 http://www.nai.org.af/Mediawatch.htm