تازه‌ها

25 مارس 2009 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

گزارشگران بدون مرز و برنده صلح نوبل ایرانی شیرین عبادی برنده جایزه ٢٠٠٩ بنیاد رولان برگر برای کرامت انسانی


دریافت این جایزه معتبر برای ما افتخار بزرگی ست. این جایزه ارج‌گزاری به تلاش سازمانی است که از بیست و پنج سال پیش که توسط روبرت مئنارد تاسیس شده است تا به امروز، از آزادی مطبوعات در سراسر جهان و در هر کجا که مورد تهدید قرار گرفته دفاع کرده است.
جایزه رولان برگر برای کرامت انسانی در سال ٢٠٠٩ به گزارشگران بدون مرز و به وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی اهدا شد. بنیاد رولان برگر سازمانی غیر دولتی است که از سوی رولان برگر استاد دانشگاه مدیرت و معاون موسسه رولان برگر استراتژی در سال ٢٠٠٨ بنیاد گذاشته شده است. این برای دومین سال است که بنیاد رولان برگر جایزه خود را اهدا می‌کند. مبلغ این جایزه یک میلیون یورو است. و برای تقویت همکاری صلح‌آمیز در جهان و به افراد و نهادهای داده می‌شود که در جهت کرامت انسانی و حقوق بشر تلاش می‌کنند. برای سال ٢٠٠٩ بیناد رولان برگر تصمیم گرفت که مبلغ ٩٠٠ هزار یورو را به گزارشگران بدون مرز برای مبارزه روزمره‌اش در دفاع از آزادی مطبوعات و صد هزار یورو را به شیرین عبادی به پاس مقاومت‌اش در برابر فشارهای تازه‌ای که تلاش های ایشان را در دفاع از حقوق بشر هدف قرار داده اند، اهدا کند. ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد دریافت این جایزه معتبر برای ما افتخار بزرگی ست. این جایزه ارج‌گزاری به تلاش سازمانی است که از بیست و پنج سال پیش که توسط روبرت مئنارد تاسیس شده است تا به امروز، از آزادی مطبوعات در سراسر جهان و در هر کجا که مورد تهدید قرار گرفته دفاع کرده است. از بنیاد رولان برگر برای اعتمادی که به گزارشگران بدون مرز کرده است و از همه کسانی که با گزارشگران بدون مرز همکاری می کنند، در سراسر جهان و از جمله در المان که مقر بنیاد رولان برگر است، سپاسگذاریم. این جایزه که تا امروز بیشترین مقدار کمک مالی به گزارشگران بدون مرز است، یاریگر ماست در حمایت بیشتر از روزنامه‌نگاران مورد ظلم قرار گرفته و خانواده‌های آنها و کمکی است برای همیاری با رسانه های مستقل در کشورهایی سرکوبگر