تازه‌ها

22 جولای 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

گزارشگران بدون مرز خواهان کميسيوني مستقل برای تحقيق در باره مرگ زهرا کاظمي است


گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود : ايران با بيست ويک روزنامه نگار زنداني، دومين \" زندان بزرگ روزنامه نگاران\" در جهان است.
گزارشگران بدون مرز ده روز پس از مرگ زهرا کاظمي، خواهان تشکيل کميسوني مستقل برای تحقيق در باره مرگ اين روزنامه نگار ايراني تبار کانادايي است که در طي مدت بازداشت وی روی داده است. گزارش کميسيون تحقيق ايران که در تاريخ ٢٩ تير ماه انتشار يافت، رضايت بخش نيست و مشخص نمي کند که مسئوليت اين واقعه ی غم انگيز بر عهده ی چه کساني ست. گزارشگران بدون مرز بار ديگر از ايران مي خواهد که همه ی حقيقت در اين باره گفته و عاملان و احتمالا آمران اين قتل در هر پست و مقامي که هستند تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و محکوم شوند. نتيجه تحقيق کميسيون ايران به دليل آنکه مسئوليت ها را در اين واقعه ی غم انگيز مشخص نمي کند، کاملا ناکافي است. اين نتايج به شکل مشخص معلوم نمي کند که شکستگي جمجمه در اثر ضربه جسمي ست که بر سر زهرا کاظمي وارد آمده و يا سر او به به جايي خورده است. گزارش فقط تاکيد دارد که شکستگي جمجمه نهايتا سي وشش ساعت پيش از بستری شدن زهرا کاظمي در بيمارستان روی داده است. بنا بر روزشماری که گزارش از واقعه داده است اين واقعه يا در زماني اتفاق افتاده که زهرا کاظمي در اختيار دادستاني تهران و سعيد مرتضوی بوده است ويا زماني که وی در اختيار وزارت اطلاعات. نکته ی تکان دهنده در اين گزارش اين است که پزشکان بيمارستان بقيه الله مرگ مغزی روزنامه نگار را در ٦ تير ماه تاييد کرده اند، اما گزارش نمي گويد چرا انتشار اين خبر را پزشکان تا ١٩ تير يعني يک روز پس از سالگرد رويداد ١٨ تير به تعويق انداخته اند. گزارشگران بدون مرز پيش از اين از جمهوری اسلامي خواسته بود که پيکر زهرا کاظمي، همانگونه که قرزندش خواسته است و امروز مادر زهرا کاظمي نيز با اين خواست موافقت کرده، به کانادا انتقال يابد تا در آنجا توسط پزشکان مستقل کالبد شکافي شود. گزارشگران بدون مرز از خواسته های استفان هاشمي فرزند زهرا کاظمي حمايت و از اين روی در تهران آقای نعمت احمدی را بعنوان وکيل در اختيار ايشان قرار داده است. ما امروز ضروری مي دانيم که گزارشگران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره ی آزادی بيان وعقيده که سفرشان به ايران به درخواست وزارت خارجه جمهوری اسلامي به تعويق افتاده است، هر چه سريعتر به اين کشور سفر کنند ما همچنين از دولت کانادا مي خواهيم که بدون عقب نشستن در برابر فشار های رژيم ايران، از اين پيشنهادات و خواسته ها حمايت کند. به اين مجموعه ی نا پاسخگو بايد انتشار اخبار متناقض و تکان دهنده در باره ی به خاک سپردن پيکر زهرا کاظمي را نيز اضافه کرد. در حالي که مقامات رسمي ايران اعلام کرده بودند که کميته تحقيقي که به دستورآقای خاتمي تشکيل شده است از دفن پيکر زهرا کاظمي تا پايان يافتن تحقيقات جلوگيری به عمل مي آورد. سفير جمهوری اسلامي ايران در فرانسه آقای سيد صادق خرازی چهارشنبه بيست و پنج تير طي ملاقاتي با نمايندگان گزارشگران بدون مرز، اعلام کرد که پيکر زهرا کاظمي روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي در روز يکشنبه ٢٢ و يا دوشنبه ٢٣ تير ماه به خاک سپرده شده است. آقای خرازی از محل دفن ايشان اظهار بي اطلاعي کرده بودند. زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين تهيه عکس در اطراف زندان اوين بازداشت شده بود، در تاريخ پنجم تيرماه با وضع نامناسب جسمي به وزارت اطلاعات تحويل داده شده است. وی سپس به بيمارستان منتقل و به خانواده اش اطلاع داد شده است که به علت سکته مغزی در حالت كما به سر مي برد. زهرا کاظمي در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله به علت سکته مغزی جان سپرد . چند روز پس از دستگيری محل اقامت ايشان در تهران مورد بازرسي قرار گرفته بود و ماموران انتطامي وسائل شخصي اين روزنامه نگار از جمله مقدار متنابهي پول خارجي، گذرنامه ی کانادايي و دوربين های عکاسي ايشان را به همراه خود برده بودند. اتاق زهرا کاظمي در بيمارستان بقية الله تحت کنترل ماموران اطلاعاتي رژيم قرار داشت به برخي از مقامات رسمي کانادايي در ايران اجازه داده شده بود که وی را در پشت شيشه ملاقات کنند. اما اين مقامات اجازه ی دسترسي به پرونده پزشکي اين روزنامه نگار را نداشتند. گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود : ايران با بيست ويک روزنامه نگار زنداني، دومين زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است. ابوالقاسم گلباف، مدير مسوول ماهنامهي گزارش در روز يکشنبه ٩ تير ماه به اتهاماتي نظير تبليغ عليه نظام، سياهنمايي درون نظام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان و تبيين نظريهي براندازي با انتشار متون و عكسهاي مختلف بازداشت شد. بنا بر اطلاعاتي که بدست گزارشگران بدون مرز رسيده است روزنامه نگاراني که اخيرا دستگير شده اند همه در اختيار سپاه پاسداران قرار دارند ودر همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي شده بود. گزارشگران بدون مرز و خانواده اين روزنامه نگاران عميقا نگران سرنوشت اين زندانيان هستند. بخشي از خانواده های اين روزنامه نگاران ديروز با انتشار نامه ای خطاب به محمد خاتمي رييس جمهور ايران از احتمال شکنجه های جسمي و روحي عزيزان خود در بازداشتگاه ها ابراز نگراني و به رييس جمهور شکايت کرده اند.