تازه‌ها

13 دسامبر 2008 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی منتظر الزیدی روزنامه نگار عراقی است


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی منتظر الزیدی خبرنگار شبکه تلویزیونی البغدایه است که در تاریخ ١٤ دسامبر در پی پرتاب کفش به سوی جرج بوش رئیس جمهور امریکا بازداشت شد. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند: ما متاسفیم که این روزنامه نگار این شیوه را برای ابراز اعتراض به سیاست های رئیس جمهور امریکا برگزید. اما به دلایل انسانی و برای تشنج زدایی خواهان آزادی وی هستیم این خبرنگار از دو روز پیش در بازداشت بسر می برد، نظر به شرایط دستگیری وی ما خواهان تضمین سلامت او هستیم که گویا به هنگام دستگیری زخمی شده است. ما این شیوه را برای ابراز عقیده و نظر خود تائید نمی کنیم. آرامش جرج بوش در تحليل این حادثه باید مسئولان عراقی را به عفو این روزنامه نگار رهنمون شود. عبدالکریم خلافه مسئول عملیاتی وزارت کشور عراق به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد منتظر الزیدی به هنگام ارتکاب جرم دستگیر شده است و با استناد به مواد ٢٢٣،٢٢٥ و ٢٢٧ قانون مجازات عمومی عراق به اتهام توهین به رئیس کشوری خارجی ممکن است به ٧ سال زندان محکوم شود. عبداکریم خلافه به گزارشگران اعلام کرد که با این روزنامه نگار بد رفتاری نشده است اما تنها سلاح روزنامه نگار باید کلمه باشد. منتظر الزیدی در تاریخ ١٤ دسامبر به هنگام مصاحبه مطبوعاتی جرج بوش کفش هایش را به اعتراض به سوی رئیس جمهور امریکا پرتاب کرد. با انتشار خبر و فیلم این اقدام وی مشهوریت جهانی یافت.