تازه‌ها

21 ژوئن 2006 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

کنفرانس مطبوعاتي اکبر گنجي در دفتر گزارشگران بدون مرز


سه شنبه ٣٠ خرداد ماه اکبر گنجي روزنامه نگار مشهور ايراني که در ٢٨ اسفند ماه سال گذشته پس از ٦ سال از زندان آزاد شده بود. بدعوت گزارشگران بدون مرز در کنفرانس مطبوعاتي در دفتراين انجمن بين المللي مدافع ازادی مطبوعات در پاريس شرکت کرد. در اين کنفرانس مطبوعاتي اکبر گنجي به تشريح وضعيت حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز، لويي ژوئنه رييس سابق گروه کارسازنان ملل در باره دستگيری های خودسرانه و حقوقدان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، عبدالکريم لاهيجي رئيس جامعه ايراني دفاع از حقوق بشر و نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه های دفاع از حقوق بشر در اين کنفرانس حضور و سخنراني کردند. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز پس از ابراز خوشحالي از آزادی اکبر گنجي و حضور ايشان در دفتر گزارشگران بدون مرز در باره وضعيت آزادی مطبوعات در ايران گفت : آمار ما نگران کننده است در ايران در حال حاضر ١٣ روزنامه نگار و وبلاگ نويس در زندان بسر مي برند از آغاز سال ميلادی تا به امروز ٨ نشريه در ايران توقيف شده است. در بخش ديگری از سخنان خود روبرت مئنارد با اشاره به شرکت سعيد مرتضوی دادستان تهران در جلسه افتتاحيه ی شورای حقوق بشر گفت : حضور اين فرد که در قتل روزنامه نگار عکاس زهرا کاظمي دست داشته است توهين به قربانيان سرکوب جمهوری اسلامي در ايران است. اکبر گنجي سخنان خود را با تشکر از حضور و حمايت گزارشگران بدون مرز و سخنرانان در اين کنفرانس آغاز کرد. روزنامه نگار روزنامه توقيف شده ی صبح امروز، ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. ٢٧ سال پس از برقراری جمهوری اسلامي لازم است با اشاره به قوانين جاری و از جمله قانون جزايي و قانون مطبوعات به چگونگي نقض حقوق بشر بپردازيم. وی با اشاره به قانون مطبوعات ايران اعلام کرد که با اتکا به اين قانون مقامات ايران مي توانند روزنامه نگاری را که محکوم به اقدام عليه امنيت ملي شده است را تا آخر عمر از نوشتن در مطبوعات محروم کنند. سردبير سابق راه نو اضافه کرد که در طي هشت سال گذشته تعداد بسيار زيادی از روزنامه نگاران با اين اتهام ممنوع قلم شده اند. اکبر گنجي در پاسخ به سوال يک خبرنگار فرانسوی که از وی در باره چگونگي اجازه يافتن برای خروح از کشور پرسيد. گفت من برای دريافت جايزه انجمن جهاني روزنامه نگاران به مسکو رفتم، فکر مي کنم که جهوری اسلامي نمي خواست در برابر ١٧٠٠ نفر، صاحبان و دست اندر کاران رسانه های جهان که شرکت کنندگان در اين کنفرانس بودند قرار گيرد و مسئله حقوق بشر را هم به مسئله بحران هسته ای بيافزايد. امروز در جهان رسانه ها قدرت دارند، اين هم شايد نمونه ای از قدرت رسانه هاست. وی اعلام کرد که پس از سفر به فرانسه که به دعوت گزارشگران بدون مرز و ديگر نهادهای بين المللي مدافع حقوق بشر صورت گرفته است به چند کشور ديگر اروپايي نيز توسط همين نهاد ها دعوت شده است، اما برای ١٧ ژوئيه به امريکا مي روز تا جايزه ی باشگاه روزنامه نگاران امريکايي را دريافت کند. گنجي تاکيد کرد که سپس به کشورش بازخواهد گشت. در پاسخ به پرسشي در باره ی مسئله هسته ای در ايران اکبر گنجي گفت که مسئله حقوق بشر بايد در مذاکرات با ايران در دستور روز باشد امری که متاسفانه کشورهای غربي با منافع اقتصادی و نفت فراموش مي کنند. لويي ژوئنه در سخنان خود گفت من به شدت هيجان زده ام که پس از آخرين ديدارم با اکبر گنجي در سال ٨٢ در گوانتاموی کوچک ايران وی را در اينجا بازمي بينم. لويي ژوئنه گفت در ديدارم با گنجي در زندان وی همانگونه که امروز از آزادی بيان صحبت مي کند، همين حرف ها را طرح مي کرد، برای همين هم من در گفتگو هايم با مقامات ايراني تاکيد کردم که اين روزنامه نگار يک زنداني عقيدتي ست و نه يک زنداني سياسي، او برای عقايدش مبارزه مي کند و نه بعنوان يک فعال سياسي که برای سازمان و گروه اش و يا برای قدرت. حقوق دان برجسته ی سازمان ملل با انتقاد از حضور سعيد مرتضوی در ژنو گفت : من در سال ٨٢ و در گزارشم در باره اين قاضي و ارتقا پست وی به مقام دادستان تهران نوشتم که اين عمل، افدامي تحريک آميز از سوی جمهوری اسلامي ست. الان هم مي گويم دعوت وی شورای حقوق بشر اقدامي نادرست و تحريک آميز است. عبدالکريم لاهيجي در آغاز سخانانش گفت که بسيار از حضور اکبر گنجي که طي سالهايي که در زندان بوده است برای آزادی وی تلاش کرده است، خرسند است. ايشان نيز با هيجان نوشته ای را برای خوش آمد گويي به اکبر گنجي و پيوستنش به صف مدافعان حقوق بشر خواندند که با اين جمله ژان پل سارتر روشنفکر برجسته ی فرانسوی آغاز مي شد. تفاوت روشنفکر با توده های عام اين است که روشنفکر در هر فرصتي برای ابراز عقايدش بهره مي جويد. متاسفانه آزادی برای اين بهره جويي در کشورهای مختلف متفاوت است. وی اکبر گنجي را مصداق اين نقل قول ذکر کرد. با ١٣ زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در خاورميانه است. محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند