تازه‌ها

10 ژانویه 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

کمیته رسانه یی دفاع از حقوق ژورنالستان و کارمندان رسانه یی ایجاد شد


کمیته رسانه یی دفاع از حقوق ژورنالستان و رسانه ها در چوکات انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان برای نخستین بار ایجاد گردید، این کمیته به طور مجانی به مشکلات ژورنالستان و کارمندان رسانه یی رسیدگی خواهد کرد
کمیته رسانه یی دفاع از حقوق ژورنالستان و رسانه ها در چوکات انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان برای نخستین بار ایجاد گردید، این کمیته به طور مجانی به مشکلات ژورنالستان و کارمندان رسانه یی رسیدگی خواهد کرد. روح الله قاری زاده رییس انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان در مورد ایجاد کمیته مذکور به رسانه ها گفت: «هدف ایجاد این کمیته داشتن روابط صنفی و حمایت از حقوق رسانه ها و آزاد بیان است.» وی افزود قبل از ایجاد این کمیته، دوسیه خبرنگاران که مواجه به مشکلات میشدند، نسبت نبود محکمه ویژه به تعویق می افتاد و با ایجا د این کمیته دوسیه های خبرنگاران و رسانه ها به شکل قانونی پیگیر میشود. وی اضافه کرد که هر گاه ژورنالست یا رسانه یی مورد توقیف و اتهام قرار گیرد، از طریق این کمیته به طور مسلکی و مجانی با آنها کمک صورت میگرید. وی گفت :«انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان خرسند است، ازینکه کمیته رسانه یی دفاع از حقوق ژورنالستان را در چوکات این انجمن ایجاد کرده، تا هر ژورنالست و کارمند رسانه یی مورد توهین و خشونت قرار میگیرد به طور جدی به دوسیه وی رسیده گی صورت گیرد.» قاری زاده گفت که این کمیته اهداف زیر را تعقیب می نماید، حمایت از تطبیق قانون اساسی، قانون رسانه ها و سایر قوانین مرتبط به آزادی بیان و رسانه های همگانی، دفاع از خقوق ژورنالستان و کارمندان رسانه ها و رشد دانش تخصصی وکلای مدافع پیرامون معیار های ملی و بین المللی حقوق رسانه ها. وی خاطر نشان ساخت که کمیته رسانه یی متشکل از 16عضو می باشد که تمام انها وکلای مدافع اند ازحقوق خبرنکاران دفاع میکنند،این وکلا مدافع چندی قبل دوره آموزشی سه ماهه تخصصی حقوق رسانه ها به همکاری موسسه نی، دفتر انترنیوز و به کمک مالی پوهنتون اننبرگ امریکایی فرا گرفته بودند. عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان گفت که ژورنالستان در کشور مصئونیت کاری ندارند، هر روز از سوی جناح های مختلف مورد خشونت قرار میگیرند. وی افزود:« تلاش میکنم تا از طریق این کمیته دوسیه آنعده ژورنالستان را که از سال 2001 الی کنون به آن رسیده ګی نشده است، رسیده ګی شود. از سوی دیگر صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها (نی ) از ایجاد کمیته رسانه یی دفاع و حمایت از حقوق رسانه ها و ژورنالستان در چوکات این انجمن ابراز خرسندی کرد و گفت که این فرصت بزرگ و غنامندی برای ژورنالستان میباشد. وی افزود:« همکاری ما با این کمیته چنان خواهد بود که هر گاه مشکل را یکی از ژورنالستان در هر گوشه و کنار کشور با آن مواجه میشود، خواستار همکاری از این کمیته برای دفاع از حق ژورنالست خواهیم شد.» وی از حکومت خواست تا محکمه ویژه بخاطر تخلفات رسانه یی ایجاد شود و قاضیان و څارنوالان که در راس آن قرار میگرد باید همه شان از کار رسانه یی و آزاد بیان و قانون رسانه ها آشنایی داشته باشند. از سوی دیگر ژورنالستان از ایجاد کمیته رسانه یی دفاع از حقوق ژورنالستان و کارمندان رسانه یی ابراز خرسندی میکنند و میگویند، با ایجاد این کمیته به مشکلات خبرنګاران رسیده ګی صورت ګیرد. جمشید مهمند خبرنگار تلویزیون 3 در مورد ایجاد کمیته مذکور به آژانس خبری وخت گفت که خشونت علیه خبرنگار از سوی حکومت و مخالفان به طور گسترده وجود دارد که تا هنوز خشونت های که از سوی مقامات دولتی علیه خبرنگاران صورت گرفته مورد پیگیرد قانون قرار نگرفته ولی خوش بینی ها وجود دارد که بعد از ایجاد این کمیته مشکلات خبرنگار در قسمت رسیده گی به پرونده هایشان حل ګردد. وی افزود :«ما خوش بین هستیم، از اینکه خبرنگاران زمانیکه مورد خشونت قرار میگرید میتواند، به همکاری وکیل متخصص اعاده حیثت بکند.» این کمیته در حالی ایجاد میشود که سال گذشته خشونت علیه خبرنگاران 38 در صد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گفتنیست که از آغاز دهه دموکراسی الی کنون ۲۹ خبرنگار کشته و بیش از صد تن مورد لت و کوب قرار گرفته اما تا هنوز به پرونده هایشان به طور درست رسیده گی صورت نگرفته است.