تازه‌ها

20 ژوئن 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

کميسيون رسانه هاى انتخابات : رسانه ها در کمپاين انتخاباتى بى طرف باشند


کميسيون رسانه هاى انتخابات، هشدار داد که اگر رسانه ها هنگام کمپاين انتخاباتى، توازن ميان کانديدان ولسى جرگه را در نظر نگيرند، الى پنجصد هزار افغانى جريمه خواهند شد. دلاور نذيرزوى رئيس کميسيون رسانه ها مربوط کميسيون مستقل انتخابات، در يک نشست خبرى به تاريخ ٢٥ جوزا، به آژانس خبرى پژواک گفت که به اين منظور طرزالعملى نيز تهيه گرديده است . به گفتۀ موصوف به اساس اين طرزالعمل، رسانۀ تخطى کننده، جريمۀ نقدى شده و يا به ارگانهاى عدلى و قضايى معرفى خواهد شد. نامبرده علاوه نمود : اين صلاحيت را قانون انتخابات براى ما داده است . در ماده ٦٠ قانون يادشده آمده است که کميسيون، ميتواند تخطى کننده را، الى پنجصد هزار افغانى جريمه نمايد. نذيرزوى علاوه نمود کميسيون، زمانى ميتواند تخطى رسانه ها را پيدا نمايد که کانديدان، با آنها کمک نمايند و در صورت مشاهدۀ تخطى، به آنها راپور دهند. وى در پاسخ به سوال پژواک، که اگر براى آنها از طرف کدام کانديد شکايت صورت نگيرد، در آن صورت چه خواهد شد؟ گفت : ما گروپهاى نظارتى نيز داريم، که دراين بخش کار ميکنند. به اساس جدول زمانى انتخابات ولسى جرگه؛ کمپاين انتخاباتى ميان کانديدان به تاريخ ٢ سرطان آغاز ميگردد و ٤٨ ساعت قبل از آغاز انتخابات ( ٢٧ سنبله) به پايان ميرسد. نذيرزوى از تمام رسانه هاى داخلى و خارجى خواست تا در جريان کمپاين انتخاباتى، تمام راپورها را به شکل حقيقى، منصفانه و بى طرفانه منتشر نمايند. گفتنى است که کميسيون يادشده، پنج عضو دارد و فعاليت خود را به تاريخ ٢٢ ثور در چوکات کميسيون مستقل انتخابات، آغاز نموده است . همچنين نور محمد نور سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات، در کنفرانس امروزى گفت؛ آنعده کانديدانى که هنگام کمپاين انتخاباتى، از پول به دست آمده از مواد مخدر و يا امکانات دولتى استفاده نمايند نيز به پنجۀ قانون سپرده خواهندشد . وى علاوه نمود که سرمايۀ تمام کانديدان، نزد آنها ثبت بوده و هيچ کس نميتواند بيش از آن مصرف نمايد. براى ٢٤٩ کرسى ولسى جرگه، ٢٦٣٥ تن کانديدشده اند. به نقل از آژانس خبرى پژواک