تازه‌ها

9 نوامبر 2008 - به روز شده در 16 آوریل 2019

ژورنالست رها شده به سفارت کانادا سپرده شد


مليسا فونگ ژورنالست يک شبکه تلويزيونى کانادا ، که قريب يک ماه قبل،از شهر کابل اختطاف شده بود ، شب گذشته بعد از رهايى به سفارت کشور ياد شده درکابل سپرده شد . مليسافونگ (Mellissa Fung) که براى شبکه تلويزيون (C B C) کانادايى کار ميکرد ، بتاريخ ٢١ ميزان از چهار راهى قمبر کابل ناپديد و شب گذشته از مربوطات ميدان شهر توسط موظفين امنيتى دريافت گرديد . سعيدانصارى سخنگوى رياست ملى ، به تاريخ ١٩ عقرب در يک کنفرانس خبرى گفت که اين ژورنالست توسط امرالله صالح رئيس عمومى امنيت ملى به سفارت کانادا سپرده شد . مرکز CBC در شهر تورنتو نيز رهايى وى را تاييد نموده است . در اعلاميه مطبوعاتى مرکز ياد شده ، هبرت لاکرويکس Hubert T.Lacroix از تمامى کسانيکه در رهايى خانم مذکور ، تلاش و همکارى نموده ، تشکر کرده است . اما تا هنوز در مورد ، سفارت کانادا در کابل اظهار نظر نه کرده است . انصارى ، افزود که موظفين امنيت ملى در نتيجه سه هفته فعاليت کشفى و استخباراتى توانستند حوالى ٨:٣٠ شب گذشته ، ژورنالست مذکور را دريافت و رها کند . وى گفت که اين ژورنالست در يک چاه نگهدارى ميشد . انصارى افزود که اين رهايى بدون کدام معامله انجام شد و در رابطه به اين اختطاف سه فرد رده دوم شبکه اختطاف وى ، دستگير گرديده است . موصوف گرچه در مورد اين افراد توضيحات نداد، اما افزود که سه فرد رده اول اختطاف ژورنالست ياد شده شناسايى شده که يکى از آنها در خارج از کشور به سر ميبرد . انصارى افزود که معلومات در مورد اين افراد ، درهفته آينده دراختيار رسانه ها ، قرارداده خواهد شد. حليم فدايى والى ميدان وردگ نيز تاييد نمود که رهايى ژورنالست ياد شده به اثرتلاش رياست عمومى امنيت ملى ، رياست امنيت ملى ميدان وردگ ، شوراى ولايتى ومتنفذين اين ولايت بدون معامله صورت گرفته است . گرچه سخنگوى رياست امنيت ملى در مورد رباينده گان ژورنالست کانادايى توضيحات نداد، اما يک منبع رسمى موثق ميدان وردگ به پژواک گفته که ژورنالست مذکور توسط حاجى زلمى که باشنده قريه چارکه ميدان شهر ميباشد اختطاف و در همان قريه نگهدارى ميشد . منبع ميگويد که حاجى زلمى در چندين قضيه اختطاف ديگر نيز متهم است . اين منبع به پژواک گفته بودکه حاجى زلمى مربوط گروه طالبان است ،اما سخنگويان طالبان تاحال در اين مورد چيزى نگفته است . خانم مليساخبرنگارشبکه تلويزيون (C B C) کانادا حوالى ساعت يک و نيم بعد ازظهر ٢١ ميزان ، هنگاميکه از داخل کمپ بى جاشده گان داخلى درعقب بلاک هاى فاميلى قرغه نزديک چهاراهى قمبر ، گزارش تهيه ميکرد، اختطاف شده بود . دو روز قبل يک ژورنالست هالندى که از ولسوالى سروبى کابل هفته پيش توسط طالبان اختطاف شده بود، نيز رها گرديد . اين ژورنالست که تا هنوز نامش روشن نه گرديده از منطقه سپير کوندى سروبى اختطاف گرديده بود . همچنان هفته گذشته يک تبعه فرانسوى در منطقه بهارستان شهرکابل اختطاف گرديد که تا هنوز سرنوشت اش معلوم نيست . سعيد انصارى سخنگوى رياست عمومى امنيت ملى ، درادامه نشست خبرى امروزى گفت که اين ارگان براى دستگيرى رباينده گان ، تصاوير اعضاى اين گروپ را در نقاط مختلف شهر کابل نصب نموده اند. انصارى ، همچنان گفت که اگر معلومات هر شخصيکه در گرفتارى اعضاى اختطافچيان موثر واقع شود، جايزه نيز دريافت خواهد کرد . به نقل از آژانس خبرى پژواک