تازه‌ها

15 دسامبر 2011 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

ژان فرانسوا ژولیارد گزار‌ش‌گران بدون مرز را ترک می‌کند


گزارش‌گران بدون مرز تغییر در مدیریت سازمان را به اطلاع می رساند. ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول سازمان در تاریخ ٣١ ژانویه ٢٠١٢ مسولیت خود ترک می کند
گزارش‌گران بدون مرز تغییر در مدیریت سازمان را به اطلاع می رساند. ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول سازمان در تاریخ ٣١ ژانویه ٢٠١٢ مسولیت خود ترک می کند، هیات مدیره گزارش‌گران بدون مرز در اولین فرصت، جایگزین وی را معرفی خواهد کرد. تا آن زمان نماینده سازمان در بروکسل اولیویه بازیل جانشین موقت اوبرای انجام کارهای ضروری و اداری است. دومینیک ژربو رئیس انجمن بین‌المللی گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد که کارکنان و هیات مدیره سازمان از ژان فرانسوا ژولیارد به خاطر نقش برجسته‌اش در تحکیم مواضع گزارش‌گران بدون مرز بعنوان یکی از مهمترین سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی در جهان سپاسگذار است. کاردانی و همیاری همه جانبه‌اش عاملی مهم در پیشرفت سازمان در سه سال گذشته بود ژان فرانسوا ژولیارد نیز در این باره اعلام کرد من در زمانی گزارش‌گران بدون مرز را ترک می کنم که این سازمان در وضعیتی عالی قرار دارد، خوشحالم که مبارزه‌ای رضایتمند را به پیش برده‌ایم، گسترش بخش مبارزه با سانسور سایبری و مبارزه برای ازادی مطبوعات در اروپا و به ویژه فرانسه دو رویداد مهم بوده‌اندکه مایلم بر انها تاکید کنم، بازگشایی دفتر تونس برای نخستین بار در تاریخ سازمان و افزایش فعالیت ها نیز گام‌های جدی در سال گذشته بودند. امیدوارم که گسترش بیشتر تلاش گزارش‌گران بدون مرز موفقیت‌های بیشتری را برای این سازمان در پی داشته باشد. ژان فرانسوا ژولیارد دارای دکترا در رشته روزنامه‌نگاری است. از سال ١٩٩٨ همکاری خود را با گزارشگران بدون مرز با مسئولیت بخش افریقای آغاز کرد و از سال ٢٠٠٤ مسئولیت بخش پژوهش گزارشگران بدون مرز را بر عهده داشت. از سال ٢٠٠٨ مسئولیت دبیر اولی سازمان را برعهده داشت.