تازه‌ها

25 جولای 2016 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

چگونه الیگارک‌ها اطلاع رسانی را می‌کشند


این پدیده‌ای جهانی‌ است: گرایش به انحصار متمرکز گروه‌های و یا رسانه‌ها ( تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها) در نزدیکی با صاحبان صنایع، بانک‌ها،تلفن و ساختمان سازی و...
اولیگارک‌ واژه‌ای روسی است، اما گزارش‌گران بدون مرز(RSF) انرا برای نامیدن بلندپایگان که امپراتوری رسانه‌ای را به سود منافع اقتصادی یا سیاسی خود در دست گرفته و یا ایجاد کرده‌اند، استفاده می‌کند. این پدیده‌ای جهانی‌ است: گرایش به انحصار متمرکز گروه‌های و یا رسانه‌ها ( تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها) در نزدیکی با صاحبان صنایع، بانک‌ها،تلفن و ساختمان سازی و... همه این سرمایه‌ها گاه در خدمت دولت‌هایی چون چین قرار می‌گیرند که کاپیتالیسم را برای خفه کردن دمکراسی بکار گرفته‌ است. گزارش الیگارک‌ها به خرید می‌روند، تصویرگر وضعیتی است که روزنامه‌نگار و آزادی اطلا‌رسانی به دیواری نامریی پول و ناهمسانی منافع برخورد می‌کند. این چالشی‌ست جدی در برابر استقلال رسانه‌ها که گزارش‌گران بدون مرز(RSF) بر آن است تا دفاع از این داو بنیادین دمکراسی را اولویت خود کند. الیگارک‌ها : زبان‌زدی است برای نامیدن افرادی است برآمده از الیگارشی نزدیک به قدرت و به ویژه پس از فروپاشی شوروی که در مدتی کوتاه امپراتوری از مالی و صنعتی تشکیل داده‌اند.