تازه‌ها

2 سپتامبر 2007 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

چين بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وب نگاران در جهان


يکسال پيش از آغاز بازی های المپيک سرکوب ادامه دارد ١٣ ژوئيه ٢٠٠١ کميته جهاني المپيک (CIO) کشور چين را برای برگزاری المپيک ٢٠٠٨ انتخاب کرد. همزمان پليس چين سرکوب معترضان را به ويژه رونامه نگاران و کاربران اينترنت را تشديد کرده است. و شش سال بعد هيچ تغييری در اين باره روی نداده است. و عليرغم عدم پيشرفتي محسوس در عرصه آزادی بيان و حقوق بشر، اعضای کميته جهاني المپيک نسبت به اعتراضات مکرر سازمان های جهاني مدافع حقوق بشر، سکوت کرده اند. گزارشگران بدون مرز از همان فردای انتخاب چين برای برگزاری بازی های المپيک با اين انتخاب مخالفت کرد. يکسال پيش از آغاز بازی ها اعلام مي کنيم که رسانه ها و اينترنت همچنان از نگاه دولت چين بخش هايي هستند که به قول رئيس جمهور هوان جيانتو نبايد به دست نيروهای دشمن بيفتند. اداره ی تبليغات، امنيت عمومي و پليس اينترنت دژهای محافظه کاران مسئوليت اجرای دقيق اين دستور را بر عهده دارند. هم اکنون در چين، دست کم ٣٠ روزنامه نگار و ٥٠ وب نگار معترض زندان هستند، که برخي از آنها از سال ١۹٨٠تا کنون در زندان بسر مي برند. دولت چين هزاران سايت اينترنتي اطلاع رساني را مسدود و بر روی امواج برنامه های به زبان چيني و اويي گوهور ده ها راديو نيز پارازيت ارسال مي کند. بعد از سانسور سايت های اينترنت و تالار های گفتگوی اينترنتي و سايت های انتشار فيلم های ويدئويي، امروز ابزارهای فيلتر کننده کلمات به زعم آنها مخرب را مسدود کرده اند و صدا های منتقد را با اتهاماتي نظير افشای اسرار دولتي ، براندازی و يا نشر اکاذيب خفه مي کند. با آنکه تسهيلاتي برای کار خبرنگاران خارجي فراهم شده است اما رسانه های بين المللي نمي توانند خبرنگاران محلي را به همکاری دعوت يا از برخي مناطق چون تبت ديدار کنند. وعده های تحقق نيافته برای برگزار کردن بازی های المپيک مقامات مسئول چين به کميته جهاني المپيک و جامعه جهاني وعده هايي مبني بر بهبود وضعيت حقوق بشر در چين را داده بودند. اما بعد از پيروز شدن، لهن آنها عوض شد. برای مثال چهار روز بعد از رای کميته جهاني المپيک لي لانکينگ معاون نخست وزير وقت تاکيد کرد که پيروزی برگزاری المپيک در چين بايد زندگي سالم کشور را با مبارزه با فرقه فلوگانگ که ناامني را دامن مي زند، حفظ کند. در بعد از ممنوعيت اين فرقه مذهبي هزاران نفر از آنها زنداني و دست کم صد عضو اين فرقه در زندان جان سپردند. چندی بعد نوبت به معاون رئيس جمهور وقت و رئيس جمهور کنوني هو جينتو رسيد که اعلام کرد بعد از پيروزی پکن بايد قاطعانه با فعاليت های جدايي طلبانه به رهبری دالايي لاما درداخل و با نيروهای ضد چيني در خارج مبارزه کرد. در شرق کشور که اقليت مسلمان زندگي مي کنند، مقامات مسئول ايالات زايانگ چين بسياری از اويي گوهور ها را به جرم جدايي طلبي اعدام کردند. و در آخر پليس و دستگاه قضايي موظف شده اند تا در طرح مبارزه با بزهکاری شدت عمل نشان دهند و اينگونه هر سال هزاران چيني با شليک گلوله ای در مغز و يا با تزريق سم در ملا عام اعدام مي شوند. کميته جهاني المپيک نبايد به سکوت ادامه دهد دولت های کشورهای دمکراتيک که هنوز اميد دارند برگزاری بازی های المپيک در چين به بهبود وضعيت حقوق بشر منجر شود در اشتباه بسر مي برند. گفتگوی سازنده که از سوی برخي از اين دولت ها در پيش گرفته شده است راه به جايي نمي برد. در طي هفت سال گذشته از سرکوب روزنامه نگاران و وب نگاران معترض کاسته نشده است و همه ی شواهد بر اين امر دلالت دارد که اين سرکوب ادامه خواهد يافت. کميته جهاني المپيک به چين ماموريت برگزاری المپيک از نظر امنيتي تامين شده را محول کرده است و برای پکن اين به معنای بيشتر دستگيرکردن مخالفان ، افزايش سانسور و عدم وجود جنبش های اجتماعي است. منظور ما به هم زدن اين جشن و يا به گروگان گرفتن بازی های المپيک نيست، بر عکس اين چين است که با همکاری کميته جهاني المپيک بازی ها و روحيه ورزشي را به گروگان گرفته است. جامعه ورزشي جهان بايد اعتراض خود نشان دهد تا چيني ها از آزادی که سالهاست آنرا طلب مي کنند، بهرمند شوند. در منشور المپيک آمده است که ورزش بايد در خدمت پيشرفت موزون انسان ها، تشويق برقراری جامعه ای صلح آميز و در راستای حفظ کرامت انساني باشد ورزشکاران و طرفداران ورزش از اين حق و وظيفه برخوردارند که از اين منشور دفاع کنند. کميته جهاني المپيک با شجاعت بايد تلاش کند تا ارزش های المپيک توسط برگزار کننده چيني پايمال نشوند. کميته جهاني المپيک امروز در جايگاهي مناسب برای مجبور کردن دولت چين به انجام تعهدات خويش است. نهاد جهاني المپيک بايد از چين بخواهد تا پيش از مراسم بازگشايي مراسم المپيک در ٨ ماه اگوست ٢٠٠٨ به شکل جدی در بهبود وضعيت حقوق بشر بکوشد. نه به بازی های المپيک بدون دموکراسي گزارشگران بدون مرز از همه ی کميته های ملي المپيک، کميته جهاني المپيک، عاشقان ورزش و ورزشکاران، مدافعان حقوق بشر مي خواهد نگراني خود را از بيشمار موارد نقض حقوق بنيادین بشر علنا اعلام کنند. بعد از انتخاب پکن برای برگزاری بازی های المپيک، هاری واو مخالف چيني که ١۹ سال از عمر خود را در زندان های چين گذرانده است، اعلام کرد عميقا متاسف است که چين افتخار و بهای اين انتخاب را با کشوری دمکراتيک نپردازد ولادمير بوکووسکي معترض روس در سال ١۹٨٠ برای انتخاب مسکو گفته بود : اين انتخاب به شکل سياسي اشتباهي بزرگ، بشکل انساني يک پسرفت، و به شکل حقوقي يک جنايت اين گفته ی هنوز برای سال ٢٠٠٨ کاربرد دارد.