تازه‌ها

2 ممکن است 2009 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

پیام شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر در حمایت از رکسانا صابری و روزنامه نگاران زندانی


جان رکسانا صابری با اعتصاب غذایی که از تاریخ اول اردیبهشت برای اعلام بی گناهی ودرخواست آزادیش آغاز کرده، درمعرض خطر قرار گرفته است. با آنکه این اعتراض کاری شجاعانه است، اما لازم است تا رکسانا با اطمینان یافتن از ادامه تلاش ها برای رهایش در ایران و جهان به اعتصاب خود پایان دهد. این تلاش در چندین کشور از سوی مدافعان آزادی بیان و مطبوعات آغاز شده است. از جمله گزارشگران بدون مرز که در همبستگی با او و دفاع از حقوق روزنامه نگاران زندانی به اعتصاب غذا دست زده اند. من از این تلاش ها حمایت می کنیم. ما خواهان رعایت همه حقوق رکسانا صابری و هشت روزنامه نگار و وب نگار دیگر در زندان از جمله حق دفاع در برابر دادگاهی عادلانه هستیم. علیرغم آنکه مقامات قضایی ایران با دفاع وکلای کانون مدافعان حقوق بشر از رکسانا صابری در دادگاه تجدید نظر مخالفت کرده اند، اما ما همچون همه موارد نقض حقوق شهروندان بر این پرونده نظارت خواهیم داشت. حمایت از رکسانا صابری پیش از امری تلاش برای آزادی بیان و دفاع از حقوق همه روزنامه نگاران زندانی است. گزارش تصویری از اعتصاب غذای گزارشگران بدون مرز در پاریس اعضای گزارشگران بدون مرز از ساعت ١١صبح ٨ اردیبهشت ماه ١٣٨٨ در برابر دفتر هواپیمایی ملی ایران در خیابان شانزه لیزه پاریس ( ایران ایر) تجمع و اعتصاب غذای خود را اعلام کرده است. ما همه‌ی دست‌اندرکاران رسانه‌ها در دفاع آزادی بیان و مطبوعات را فرا می خوانیم که به ما بپیوندند. ما می خواهیم رکسانا صابری بداند که تنها نیست و به اعتصاب خود پایان دهد. ما او را تنها نخواهیم گذاشت. گزارشگران بدون مرز یادآور می‌شود ایران هم ‌اکنون با هفت روزنامه و دو وب‌نگار زندانی، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. در رده‌بندی ٢٠٠٨ گزارشگران بدون مرز ایران در رده ١٦٦ در میان ١٧٣ کشور جهان قرار دارد فیلم تحصن گزارشگران بدون مرز در برابر دفتر ایران ایر را ببینید