تازه‌ها

26 سپتامبر 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

پوليس هرات فلمبردار پژواک را لت و کوب کرد


هرات (پژواک،٤سنبله ٩٠): فلمبردار آژانس خبرى پژواک، امروز از سوى منسوبين پوليس هرات، مورد لت و کوب و اهانت قرار گرفت.
هرات (پژواک،٤سنبله ٩٠): فلمبردار آژانس خبرى پژواک، امروز از سوى منسوبين پوليس هرات، مورد لت و کوب و اهانت قرار گرفت. مولاداد يعقوبى فلمبر دار آژانس خبرى پژواک در هرات، امروز (٤سنبله ) حين تصويربردارى از محل انفجارى که در مقابل قوماندانى امنيۀ آن ولايت حوالى ساعت ١١ قبل از ظهر صورت گرفته بود، از سوى منسوبين پوليس لت و کوب شد و کمرۀ وى به زمين افتاد و لوگوى پژواک نيز شکست. يعقوبى گفت که پوليس، مانع کار وى شد و افزود: ((باسيلى به رويم زد و وقتيکه سرباز ديگر پوليس آمد، وى نيز با سيلى به رويم زد و کمره ام به زمين افتاد)) جليل رضايى عکاس و فلمبردار آژانس خبرى رويترز شاهد عينى اين رويداد، به پژواک گفت که بارسيدن به صحنۀ انفجار، افراد پوليس را ديدم که مانع انجام وظيفۀ يعقوبى ميشدند. رضايى علاوه کرد که سربازان پوليس موجود در صحنه، با تهديد به ميل تفنگ، مانع کار وى نيز شدند و به هر دو فلمبردار، الفاظ رکيک نيز گفتند. وى افزود سربازان پوليس، يعقوبى را مورد لت و کوب قرار دادند و به زور، وى را به سوى تعمير قوماندانى بردند. فواد احمدى خبرنگار محلى تلويزيون آريانا گفت که سربازان پوليس، يعقوبى را لت کوب نمودند و باوى برخورد توهين آميز صورت گرفت. وى که از صحنۀ برخورد پوليس با يعقوبى فلمبردارى نموده گفت: ((پوليس يعقوبى را کش کده، به مقر قوماندانى امنيه برد.)) خبرنگاران و روزنامه نگاران هرات، با انتشار اعلاميه اى، لت و کوب فلمبردار آژانس خبرى پژواک را محکوم نمودند. در اعلاميه از مقامات پوليس خواسته شده که بايد به سربازان پوليس، در مورد نحوۀ برخورد با خبرنگاران، آگاهى دهند تا در آينده، از همچو واقعات جلوگيرى شود. سمونوال نورخان نيکزاد مسوول مطبوعاتى قوماندانى امنيۀ هرات نيز لت و کوب فلمبردار را تقبيح نموده گفت که فردا موضوع را در جلسۀ امنيتى، مورد بحث قرار خواهند داد. به نقل از پژواک