تازه‌ها

25 فوریه 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

يک وبلاگ نويس ديگر در ايران به زندان محکوم شد


محمدرضا نسب عبداللهي نويسنده ی وبلاگ وب نگار در ٦ اسفند ماه با تائيد حکم محکوميت اش توسط دادگاه تجديد نظر به شش ماه حبس و يک ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است. اتهام وی \"نشر اکاذيب و توهين به مقام رهبری \" است. با قطعيت يافتن اين حکم محمدرضا نسب عبداللهي در معرض دستگيری قرار دارد.
گزارشگران بدون مرز به صدور اين حکم معترض است و از همه ی جهانيان مي خواهد که در اين باره قاطعانه واکنش نشان دهند، بايد در باره ی اين موج سرکوب اطلاع رساني گسترده ای را سازمان داد، همه رسانه ها به ويژه جامعه ی وبلاگ نويسان بايد از وضعيت زندانيان آرش سيگارچي، مجتبي سميعي نژاد، مجتبي لطفي سخن بگويند و مقامات جمهوری اسلامي را برای آزادی آنها تحت فشار قرار دهند محمدرضا نسب عبداللهي از دانشجويان کوشنده برای پيشبرد دمکراسي و حقوق بشر در ايران است. وی همچنين مسئوليت انتشار نشريه ی دانشجويي نقطه سر خط را هم بر عهده داشته است. اين وبلاگ نويس برای انتشار نامه ای سرگشاده و انتقاد آميز خطاب به آيت اله خامنه ای رهبر حکومت اسلامي در وبلاگ وب نگار (www.iranreform.persianblog.com) و مصاحبه هايش با رسانه های فارسي زبان برون مرزی، محاکمه شده است. دادگاه تجديد نظر در ٥ بهمن ماه در پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع تشکيل شده بود . حكم صادره از سوي شعبه چهار دادگاه تجديدنظر كرمان در تاريخ ٦ اسفند به محمدرضا نسب عبداللهي ابلاغ شده است. قطعيت يافتن راي صادره به معنای دستگيری قريب الوقع ايشان است. محمدرضا نسب عبداللهي نيز چون آرش سيگارچي که در ٤ اسفند به ۱٤ سال زندان محکوم شد، از سوی وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفته است. در ايران دو وبلاگ نويس ديگر مجتبي سميعي نژاد و آرش سيگارچي و يک وب نگار معترض مجتبي لطفي زنداني هستند. . گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است