تازه‌ها

13 مارس 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

يک روزنامه نگار از زندان آزاد اما دو روزنامه نگار ديگر به زندان محکوم شدند


\" قوه ی قضاييه ايران نه تنها به شکلي کاملا خود سرانه روزنامه نگاران را زنداني مي کند که با در خواست وثيقه سنگين برای آزادی موقت آنها، خانواده های آنان را نيز در مضيقه مالي قرار مي دهد
در حالي که عليرضا اشراقي پس از تحمل پنجاه و سه روز انفرادی با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد دو روزنامه نگار ديگر نرگس محمدی و احمد زيدآبادی به دوازده و سيزده ماه زندان محکوم شدند و پنج روزنامه نگار مجلات سينمايي همچنان در بازداشت به سر مي برند. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز با ابراز خرسندی از آزادی عليرضا اشراقي اعلام نمود که قوه ی قضاييه ايران نه تنها به شکلي کاملا خود سرانه روزنامه نگاران را زنداني مي کند که با در خواست وثيقه سنگين برای آزادی موقت آنها، خانواده های آنان را نيز در مضيقه مالي قرار مي دهد. عليرضا اشراقي روزنامه نگار حيات نو در ٩۱ اسفند ماه با سپردن بيست و پنج ميليون تومان از زندان آزاد شد. وی يکشنبه ٢٢ دی ماه دستگير شده بود. دستگيری عليرضا اشراقي و توقيف روزنامه ی حيات نو در پي چاپ کاريکاتوری برگرفته شده از يک سايت رسمی امريکایی در شماره ی چهارشنبه هيجده دی ماه اين روزنامه بود. اين کاريکاتور در سال ١٩٣٧ در يک روزنامه ی امريکایي به چاپ رسيده و موضوع آن پيرامون اختلافات رئيس جمهور وقت امريکا روزولت و شورای عالی قضایي امريکا بوده است. در همين روز اعلام شد، نرگس محمدی روزنامه نگار نشريه ی توقيف شده ی پيام هاجر توسط دادگاه انقلاب اسلامي به يکسال زندان محکوم شده است. اتهام اين روزنامه نگار تشويش اذهان عمومي و اقدام بر عليه امنيت ملي اعلام شده و منظور مصاحبه هايي ست که به هنگام دستگيری همسرش تقي رحماني با مطبوعات انجام داده است. نرگس محمدی برای پاسخگويي به بخش ديگری از اتهامات قوه ی قضاييه بايد در دادگاهي ديگر حاضر شود. احمد زيدآبادي روزنامه نگار، روزنامه ی همشهری و همکار مجله ی توقيف شده ی ايران فردا در دادگاه تجديد نظر به سيزده ماه زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي و پرداخت پنجاه هزار تومان جريمه نقدي محكوم شد. احمد زيدآبادی در ۱٦ مرداد ۱٣٧٩ دستگير و سپس در هيجده اسفند ماه همان سال با قرار وثيقه آزاد شد، وی در ارديبهشت ماه سال جاری توسط دادگاه ١۴١٠ تهران به رياست قاضی سعيد مرتضوی به اتهاماتي چون تبليغ عليه نظام و اركان جمهوري اسلامي در جهت زير سؤال بردن اساس و موجوديت جمهوري اسلامي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به مسؤولان رسمي كشور، تحريف و اغواي افراد در جهت برهم زدن امنيت كشور، عضويت در تشكلهاي و جمعيتهاي غيرقانوني به ٢٣ ماه زندان و ٥ سال محروميت از فعاليت های اجتماعی، محکوم شده بود. چهارشنبه ٨ اسفند، كامبيز كاهه و سعيد مستغاثي، روزنامه نگاران مجلات سينمايي سينما جهان، مجلهي فيلم، دنياي تصوير، نقد سينما، سينماي نو هفتهنامهي سينما در منزل خود و پس از بازرسي بازداشت و به محل نامعلومي برده شدند. جمعه ١٠ اسفند، محمد عبدی سردبير ماهنامه هنر هفتم و اميرعزتي روزنامه نگار ماهنامه ی فيلم به همين ترتيب دستگير شدند در همين زمان تعداد ديگری از روزنامه نگاران سينمايي چون ياسمن صوفی، مهرناز تهراني، سپيده ی ابروآويز، نرگس ويشکايي وعسل ثمری، به اداره ی اماکن احضار و مورد بازجويي و يا بازداشت قرار گرفته اند. همه ی دستگير شدگان و به محل نامعلومي برده شده اند. اين دستگيری ها توسط اداره ی اماکن، نزديک به محافل اطلاعاتی ايران، انجام می گيرد که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی است. مقامات قضايي ايران و رسانه های نزديک به آن، علت بازداشت اين روزنامه نگاران را اتهاماتي چون انتقاد از سياست های فرهنگي رژيم و ارتباط با سيامک پورزند روزنامه نگار ديگری که به يازده سال زندان محکوم شده است، اعلام کرده اند. از سوی ديگر سردار قاليباف، فرماندهي نيروي انتظامي اعلام نمود که بيش از 100 هزار سيدي توليد شدهي مستحجن و غير اخلاقي در خانه ی اين روزنامه نگاران که تخصص در سينما دارند، پيدا شده است. و در آخرعباس عبدی در پي انتقالش به سلول انفرادی و آغاز دور تازه ای از بازجويي، دست به اعتصاب غذا زده است. عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام و عضو شورای سر دبيری بسياری از روزنامه ی توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آينده، وی در در ١٣ آبان پس از تفتيش منزل اش دستگير گرديد. اين تفتيش و دستگيری به دستور قاضي سعيد مرتضوی رييس شعبه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات انجام گرفت. در ٢٤ شهريور ماه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا نظر سنجی را منتشر نمود که در آن اعلام شده بود که ٧٤.٧٪ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. عباس عبدی به دريافت پول از سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی آمريکايی گالوپ متهم شده است.