تازه‌ها

12 آوریل 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

واکنش رسانه‌های متهم به دریافت کمک از خارج در افغانستان


id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_autoPlay=false /> id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_autoPlay=false>