تازه‌ها

7 سپتامبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

هفته نامه نصير بوشهر توقيف شد


هيات نظارت بر مطبوعات اين نشريه به دليل آنچه تخلف از بندهاي ١، ٨ و ٩ ماده ٦ قانون مطبوعات اعلام نموده توقيف كرده است
١٦ شهریور - هفته نامه نصير بوشهر به صاحب امتيازي و مديرمسئولي حسن لاوري توقيف شد. به گزارش «خليج فارس»؛ اين هفته نامه در جلسه روز گذشته هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده است. گزارش خبرنگار ما حاكي از آن است كه هيات نظارت بر مطبوعات اين نشريه به دليل آنچه تخلف از بندهاي ١، ٨ و ٩ ماده ٦ قانون مطبوعات اعلام نموده توقيف كرده است براساس متن قانون مطبوعات بندهاي ١، ٨ و ٩ ماده ٦ به شرح زير است: بند ١: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند. بند ٨: افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين بهاشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس ياكاريكاتور باشد. بند ٩ : سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف ومخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوقرا آيين نامه مشخص مي كند) هفته نامه نصير بوشهر از آذرماه ٧٨فعاليت خود را در زمينه در گسترده استان بوشهر و در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ورزشي آغاز كرد و طي ١١ سال فعاليت رسانه اي اش در ميان نشريات اصلاح طلب استان محسوب مي شد. به نقل از وبلاگ خلیج فارس