تازه‌ها

11 دسامبر 2006 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

هشت سال پس از \"قتل های زنجيره ای\" روشنفکران و روزنامه نگاران: مضحکه قضايي و مصونيت از مجازات


از اول تا دوازده آذر ماه ۱٣٧٧ پنج روشنفکر و روزنامه نگار برای خواست آزادی بيان، حکومتي لائيک ، و انتقاد از رژيم به شکل وحشيانه ای در تهران سلاخي و به قتل رسيدند. هشت سال پس از اين رويداد آمران و عاملان اين قتل ها بالاترين رده های حکومتي را اشغال کرده اند. دولت ايران روزنامه نگاران و روشنفکران را خودسرانه دستگير و شکنجه و به قتل مي رساند. مضحکه ی قضاوت به وثيقه ای برای تاريکي و عدم مجازات در اين پرونده ها بدل شده است. رژيم ايران فقط به ساکت کردن صداهای مستقل راضي نيست، که آمران و عاملان جنايات را مورد حمايت و ترفيع قرار مي دهد. سالها مي گذرد اما ما در کنار خانواده های قربانيان خواهيم ماند و به کارزار خود ادامه مي دهيم برای تشکيل کميسيوني بين المللي تا همه ی حقيقت در باره ی اين قتل ها روشن شوند. در اول آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، در چهار آذر مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، هيجده و نوزده آذر ماه محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اواخر مرداد ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز ناپديد شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. . اکبر گنجي روزنامه نگاري که برای روشنگری در باره ی اين قتل ها و از جمله متهم کردن محسني اژه ای به آمريت قتل پيروز دوانی تحت تعقيب قضايي قرار گرفت و به مدت شش سال زنداني شد، به گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد همه ی گفته های خود را تائيد مي کنم آنچه من توانستم بگويم تنها ابعاد کوچکي بود از آنچه که در سالهای اعصار ظلماني روی داد، جمهوری اسلامي هيچ دگرانديشي را تحمل نمي کند. با آنکه دخالت مقامات بلند پايه در قتل ها معلوم شده است اما هيج اراده ای برای تعقيب قضايي آنها وجود ندارد. سه تن از اين افراد مصطفي پور محمدی وزير کنوني کشور، غلامحسين محسني اژه ای وزير اطلاعات، و قربانعلي دری نجف آبادی، وزير سابق اطلاعات و دادستان کل کشور هيچگاه از تعقيب قضايي خود نگران نشدند. در دی ماه ١٣٧٩ ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. دادگاه متهمان قتل های زنجيره ای در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد، در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنايت در زندان بسر مي برند. خانواده های قربانيان اين دادگاه را فرمايشی توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. از سوی ديگر سعيد مرتضوی دادستان تهران عليرغم در مظان اتهام بودنش در قتل زهرا کاظمي خبرنگار – عکس ايراني تبار کانادايي همچنان يکي از اصلي ترين کارگزاران دستگاه قضايي ايران است. در عوض ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني وکلای خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای و زهرا کاظمي به اتهام افشای اسرار دولتی تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند. عبدالفتاح سلطاني در اسفند ماه گذشته پس از دويست و نوزده روز بازداشت، آزاد شد، اما ناصر زافشان همچنان در زندان بسر مي برد. گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند