تازه‌ها

3 ممکن است 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

نى : دوسيۀ خبرنگاران کشته شده فراموش شده است


امروز (١٤ثور )مطابق با سوم ماه مى سال ٢٠١٢ ميلادى ،مصادف با روز جهانى مطبوعات است که همه ساله از آن در جهان به شمول افغانستان تجليل ميگردد.
کابل(پژواک،١٤ثور٩١): درحالى از روز جهانى آزادى مطبوعات در کشور تجليل شد که دفتر نى ميگويد که دريکسال اخير ٧٧ مورد خشونت به شمول قتل کارمندان رسانه يى صورت گرفته، اما دوسيه کشته شدگان به باد فراموشى سپرده شده است. امروز (١٤ثور )مطابق با سوم ماه مى سال ٢٠١٢ ميلادى ،مصادف با روز جهانى مطبوعات است که همه ساله از آن در جهان به شمول افغانستان تجليل ميگردد. صديق الله توحيدى رييس دفتر حمايت کننده رسانه هاى آزاد افغانستان نى در محفلى که به همين مناسبت داير شد، گفت که اين خشونت ها از سه مى ٢٠١١ ميلادى تاکنون در برابر کارمندان ادارات رسانه يى صورت گرفته که شامل قتل چهار کارمند رسانه يى نيز بوده است. آنها شامل احمد اميد خپلواک خبرنگار آژانس خبرى پژواک ، فرهاد تقدسى فلمبردار پرس تى وى ، جعفر وفا خبرنگار راديو کله گوش و سادم خان بهادر زوى رييس راديو ميلمه در پکتيکا بودند. خپلواک توسط نيروهاى امريکايى در ولايت ارزگان، تقدسى در حملۀ راکتى مخالفان مسلح در سرک وزير اکبر خان شهر کابل، وفا بر اثر انفجار ماين کنار جاده در ولايت لغمان و بهادرزوى توسط افراد مسلح ناشناس در پکتيکا به قتل رسيدند. توحيدى، بقيۀ خشونت ها را مجروحيت هفت کارمند رسانه يى ،بازداشت سه گزارشگر ،لت و کوب ٢٤ تن ،توهين ١٩ تن و تهديد ٢٠ تن ديگر خوانده، ميگويد که ٤٨ قضيه ازسوى دولت ،هشت قضيه توسط مخالفان مسلح دولت ،چهار قضيه از سوى نيروهاى ناتو ،١٠ قضيه توسط افراد عادى و هفت قضيه به وسيلۀ افراد ناشناس صورت گرفته است. اگر چه رييس دفتر حمايت کننده رسانه هاى آزاد افغانستان گفت که در ميزان خشونت ها نسبت به سال گذشتۀ آن تغييرى نيامده، اما افزود: (( اگر بردفاع برنخيزيم در سال آينده ؛رسانه ها با چالش هاى بيشتر رو برو خواهند شد.)) به ادعاى منبع، در ده سال گذشته ؛٣١ خبرنگار کشته شده ،اما ٩٠درصد دوسيه هاى خبرنگارانى که در اين مدت کشته ،لت وکوب و يا تهديد گرديده اند، مورد بررسى و توجه دولت قرار نگرفته است. توحيدى اظهارداشت:((اگر يک خبرنگاردرجريان تهيه گزارش کدام اصول خبرنگارى راناديده بگيرد،برايش ازسوى کميسيون تخطى رسانه ها دوسيه ترتيب ميشود،اماخبرنگارانى که کشته شده اند،دوسيه آنها به باد فراموشى ميرود.)) اما دين محمد مبارز راشدى معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ ميگويد که در عرصۀ آزادى مطبوعات تلاش هاى صورت گرفته و حکومت به پيشتيبانى از آن به تلاش هاى خود ادامه ميدهد . راشدى که به مناسبت از روز جهانى آزادى مطبوعات صحبت ميکرد،وضعيت رسانه ها در کشور را نسبت به گذشته بهتر خوانده،اما افزودکه چالش هايى هم وجود دارد که مانع رشد وگسترش آزادى بيان ميگرددوهر فرد ميتوانداز اين آزادى استفاده نمايد که آزادى بيان درحال حاضر، از حالت تک صدايى بيرون شده است. وى خاطر نشان کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال جارى کارهايى را روى دست گرفته تا رسانه ها ازنگاه کيفيت بهتر شده و ازفريکونسى و اجازه نامۀ که براى آنها داده شده،استفاده درست صورت بگيرد. در عين حال، صندوقى تحت نام صندوق ميراث خبرنگاران به ابتکار موسسۀ نى وانترنيوز به منظور همکارى با فاميل هاى خبرنگارانى که جان هاى شانرا در ده سال گذشته از دست داده اند،نيز ايجاد شد که قراراست خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه يى به اندازه توان با اين صندوق کمک نمايند. مجيب الله خلوتگريکتن ازاعضاى موسسۀ نى،هدف ايجاد اين صندوق راجلب و بدست آوردن کمک هاى مالى براى خانواده هاى خبرنگاران کشته شده ويا صدمه ديده، خوانده، گفت : (( مقصد از اين کمک حصول اطمينان جهت يارى رسانى به خانواده هاى کارمندان رسانه يى است تا بازماندگان شان در زمان غم و اندوه احساس نکنند که کار وجان نثارى عزيزان شان ناديده گرفته شده است.)) از سوى ديگر، موسسۀ نى هفت کارمند رسانه يى را مورد تقدير قرار داد. نجيبه فيروز و فريبا خبرنگاران بى بى سى جايزه بهترين گزارشگر ،جاويد جرات کارمند تلويزيون يک و شاهپور بختيارکارمند تلويزيون طلوع جايزه بهترين مُجرى ومبينه خير انديش مدير مسوول راديو رابعه بلخى جايزه بهترين مديرمسوول را نصيب شدند. همچنان سيد انور کارمند ديگر بى بى سى به حيث بهترين تهيه کننده(پروديوسر) و قارى مجتبى کمره مين تلويزيون يک بهترين فلمبردار سال ١٣٩١ انتخاب گرديد. از سوم مى روز جهانى مطبوعات همه ساله درکشورهاى که معتقد به آزادى مطبوعات هستند، تجليل بعمل ميايد. از روز جهانی آزادی مطبوعات(سوم ماه می) از سال ۱۹۹۱ ميلادى تا کنون همه ساله در کشور هاى مختلف تجليل ميگردد. در سوم ماه می سال ۱۹۹۱، خبرنگاران آفريقايی ، سيميناری را برای ترويج آزادی مطبوعات در ناميبيا تشکيل داده و در پايان اين سيمينار، اعلاميه ای را برای آزادی مطبوعات منتشر کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پيشنهاد يونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، اين روز را روز جهانی آزادی مطبوعات نام گذاری کردند. سفارت بريتانيا در کابل نيز به مناسبت روز جهانى آزادى مطبوعات ميگويد که در افغانستان مطبوعات و رسانه های آزاد و موثر ،نقش مرکزی را در جهت اطمینان حاصل نمودن از آینده با امن، با ثبات و مرفه ایفا میکنند. در خبرنامۀ اين سفارت که به پژواک رسيده، آمده است: قابلیت گزارشدهی دقیق و آزادانه در مورد مسایل کلیدی مانند فساد و سهمگیری دیموکراتیک از اهمیت به سزایی برخورداراست، در حالیکه رسانه ها یک نقش مرکزی را در خصوص آگاهی دادن مردم و ترتیب و شکل دادن بحث های عام در مورد آینده افغانستان ایفا مینمایند. جهت انجام این امر، به مطبوعات فعال افغانستان باید ارج و احترام گذاشته شود. منبع خاطر نشان نموده که تلاش های نهاد ها مانند ولسى جرگه و موسسات جامعه مدنی در جهت دفاع از رسانه ها واقعاً ترغیب کننده است در حالی که تلاش ها برای به تحلیل بردن این آزادی های قانونی نیز وجود دارد. در خبرنامه گفته شده روز جهانی آزادی مطبوعات همچنان برای ما فرصت آنرا میدهد تا از آن خبرنگاران شجاع یادبود بعمل آوریم که جان های شان را در راه ادامه مسلک شان در افغانستان ، ازدست داد و یا جراحت برداشته اند. گفتنى است که در سوم ماه می سال ۱۹۹۱، خبرنگاران افريقايی ، سيميناری را برای ترويج آزادی مطبوعات در ناميبيا تشکيل داده و در پايان اين سيمينار، اعلاميه ای را برای آزادی مطبوعات منتشر کردند که بعد از آن مجمع عمومی ملل متحد، به پيشنهاد يونسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد) اين روز را روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری نمود.