تازه‌ها

18 فوریه 2013 - به روز شده در 16 آوریل 2019

نهاد های امنیتی، جلو تهدید خبرنگاران را بگیرند


نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران در کشور می گویند که اگر جلو این گونه تهدید ها گرفته نشود،کار اطلاع رسانی در کشور با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد.
در دو روز اخیر، دست کم در دو مورد خبرنگاران مطرح کشور، مورد تهدید قرار گرفته اند. در یک مورد،فرزانه واحدی از عکاسان مشهور و مستند ساز افغان، به دلیل تهیۀ یک مستند در مورد فعالیت های زنان در بدخشان تهدید شده است. بانو واحدی که یک مستند کوتاه را در مورد فعالیت های یک موسسه خیریه که عمدتا برای رشد ظرفیت زنان کار می کند، تهیه کرده است، از سوی افراد ناشناس که خود را از مسؤولان ادارات محلی بدخشان معرفی کرده اند تهدید شده که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. در یک قضیۀ دیگر، حامد عبیدی، مدیر مسؤول هفته نامۀ جوانان فعال و استاد ژورنالیزم در دانشگاه کابل به دلیل نشر یک گزارش در هفته نامۀ جوانان فعال مورد تهدید قرار گرفته است. به گفتۀ آقای عبیدی، اشخاص ناشناس که خود را از نزدیکان یکی از اعضای مجلس نماینده گان معرفی کرده اند، از طریق تیلیفون، وی را اخطار داده اند که مراقب خود باشد و هشدار داده اند که نشریه اش را مسدود می کنند. تهدید علیه مدیر مسؤول هفته نامۀ جوانان فعال، ظاهرا به دلیل نشر گزارشی در مورد یک پارکینگ عمومی وسایط که به تازه گی در شهر نو کابل،ایجاد شده،صورت گرفته است. نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران در کشور می گویند که اگر جلو این گونه تهدید ها گرفته نشود،کار اطلاع رسانی در کشور با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد. صدیق الله توحیدی، مسؤول دیده بان رسانه ها می گوید: تامین امنیت تمامی شهروندان و به ویژه خبرنگاران از مسؤولیت های نهاد های امنیتیست که باید به صورت کامل، به اجرا گذاشته شود. اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان نیزدر حالی که اعلام کرده در این زمینه با نهاد های امنیتی در تماس بوده است، تهدید ها علیه خبرنگاران را نگران کننده می خواند. محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه می گوید: ضعف حکومت به ویژه وزارت های اطلاعات و فرهنگ و داخله در حمایت از خبرنگاران و رسانه ها، سبب شده که حالا هر بی و سرو پایی جرأت تهدید و اخطاردادن به خبرنگاران را به خود می دهد. دشتی، از مسؤولان هر دو وزارت می طلبد که با سرعت و جدیت به چنین قضایا بپردازند تا از یک سو خبرنگاران ، بتوانند با اطمینان خاطر به کار اطلاع رسانی بپردازند و از سویی هم تهدید کننده گان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.