تازه‌ها

12 مارس 2009 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

نصب پوستر سانسور بر روی اینترنت در مقابل سفارتخانه‌های \" کشورهای دشمن اینترنت\"


به مناسبت ١٢ مارس برابر با ٢٢ اسفند – حوت، روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت گزارشگران بدون مرز گزارش وضعیت سانسور بر روی اینترنت و لیست کشورهای دشمن اینترنت را را به ٢١ سفارتخانه تحویل داد. تنها دو سفارتخانه تونس و بیرمانی از دریافت گزارش خودداری کردند. گزارشگران بدون مرز دراین باره اعلام کرد امروز سانسور بر روی اینترنت در بر گیرنده همه اشکال اظهار نظر بر روی وب است، از یک نظر دادن ساده یک کاربر تا روزنامه نگاران و تولید کنندگان اطلاعات. ایجاد محدودیت در این فضا نقض فاحش آزادی بیان است. در گزارش ٢٠٠٩ گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان بر روی اینترنت علاوه بر انتشار لیست سیاه ١٢ کشور دشمن اینترنت (عربستان سعودی، بیرمانی، چین، کره شمالی، کوبا، مصر، ایران، اوزبکستان، سوریه، تونس، ترکمنستان، ویتنام) برای اولین بار دو کشور دمکراتیک در لیست کشورهایی که باید تحت مراقبت (کره شمالی و استرالیا) باشند قرار گرفتند. به این مناسبت گزارشگران بدون مرز ویدئویی از آنچه که کاربران اینترنت در کشورهای سرکوبگر اینترنت رودرو هستند بر روی سایت خود گذاشته است. همچنین مصاحبه‌ای در باره تحول و وضعیت اینترنت با وینتو کرف (Vinton Cerf) یکی از بینانگذاران اینترنت و معاونان شرکت گوگل انجام داده است که انجام داده است. ببینید