تازه‌ها

6 اکتبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

مراجع تقلید، زنان و دانشجویان در تیررس سانسور همه جانبه اینترنت


پس از مدافعان حقوق زنان و دانشجویان حال نوبت به مراجع تقلید رسیده است تا قربانی سیاست سانسور شودند. دولت اسلامی محمود احمدی نژاد که از سوی ولی فقیه آیت‌الله علی خامنه ای حمایت می‌شود حتا تحمل شنیده شدن صدای رهبران مذهبی را هم ندارد. محتوای منتشر شده در سایت‌های این مراجع به مانند سایت‌های اطلاع رسانی و یا مخالفان سیاسی نیست که این سایت‌ها در خدمت مقلدان و برای پاسخگویی به نیازهای معنوی و مذهبی مسلمانان است. جمهوری اسلامی با ممانعت از دسترسی مسلمانان به این صفحات تصمیم به گسترش دور جدیدی از سانسور بر روی اینترنت گرفته است.
گزارش‌گران بدون مرز سیاست سرکوبگرانه دولت جمهوری اسلامی ایران را علیه شهروند وب‌نگاران و دور جدید تشدید سانسور و مسدودسازی را محکوم می کند. در طی روزهای اخیر بسیاری ازسایت‌های اطلاع رسانی مسدود شده‌اند از جمله سایت‌های سه آیت‌العظمی یوسف صانعی، اسدالله بیات زنجانی و علی محمد دستغیب مسدود و در ایران غیر قابل دسترسی هستند. از سوی دیگر احضار و تهدید شهروند وب‌نگاران، دانشجویان و وب‌نگاران فمینیست ادامه دارد. پس از مدافعان حقوق زنان و دانشجویان حال نوبت به مراجع تقلید رسیده است تا قربانی سیاست سانسور شودند. دولت اسلامی محمود احمدی نژاد که از سوی ولی فقیه آیت‌الله علی خامنه ای حمایت می‌شود حتا تحمل شنیده شدن صدای رهبران مذهبی را هم ندارد. محتوای منتشر شده در سایت‌های این مراجع به مانند سایت‌های اطلاع رسانی و یا مخالفان سیاسی نیست که این سایت‌ها در خدمت مقلدان و برای پاسخگویی به نیازهای معنوی و مذهبی مسلمانان است. جمهوری اسلامی با ممانعت از دسترسی مسلمانان به این صفحات تصمیم به گسترش دور جدیدی از سانسور بر روی اینترنت گرفته است. از تاریخ ١١ مهر سایت‌های آیات‌اعظام صانعی، بیات زنجانی مسدود و دسترسی به این سایت ها در ایران ناممکن شده است. دفاتر این مراجع خبر مسدودسازی سایت‌ها را تائید کرده‌اند. این دو روحانی سرشناس دارای مواضعی انتقادی نسبت به سیاست‌های دولت و ولی فقیه هستند و در یک سال گذشته بارها نسبت به سرکوب معترضان به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ١٣٨٨ اعتراض کرده‌اند. سایت سید علی محمد دستغیب از مدتی پیش مسدود شده بود. این رهبر مذهبی که خود عضو مجلس خبرگان است بارها از عدم انجام وظیفه این نهاد که انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبری است، انتقاد کرده است. در تاریخ اول مهرماه نوشین احمدی خراسانی سردبیر سایت مدرسه فمینستی از سوی شعبه ٥ دادسری امنیت تهران مستقر در زندان اوین احضار و پس از چندین ساعت بازجویی با قید کفالت آزاد شد. وی از بنیان گذاران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در قوانین اساسی ایران است و فعالیت‌های این جنبش را بر روی اینترنت منعکس می‌کند. نوشین احمدی خراسانی از جمله نمونه‌های آزار و احضارهای قضایی -امنیتی است. وی در سال گذشت بارها احضار و بازجویی شده است. تنها جرم این وب‌نگار فمینیست مبارزه قانونی علیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و مقاومت برای انعکاس صدای زنان بر روی اینترنت است که علیرغم مسدودسازی‌ها، بازداشت‌ها و محکومیت‌های هر روز بیشتر می‌شوند. از سوی دیگر از آغاز سال تحصیلی ماموران نهادهای امنیتی بر فشارهای خود به دانشجویان افزوده‌اند. وب‌نگاران سایت ادوارنیوز متعلق به سازمان دانش آموختگان ایران- ادوار تحکیم وحدت مورد تهدید قرار گرفته‌اند تا از به روز کردن سایت خودداری کنند. بسیاری از اعضای این نهاد دانشجویی مستقل زندانی و به احکام سنگین محکوم شده‌اند. از جمله روزنامه‌نگاران علی ملیحی که در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود و در روزهای اخیر به چهار سال زندان محکوم شده است، و احمد زیدآبادی که در تاریه ٢٤ خرداد ١٣٨٨ به شش سال زندان و تبعید محکوم شده است. وی برنده جایزه قلم طلایی ٢٠١٠ موسسه جهانی مطبوعات است. این جایزه ٦ اکتبر در گنگره سالیانه این موسسه اهدا خواهد شد. اکبر گنجی روزنامه نگار تبعیدی این جایزه را به نیابت روزنامه‌نگار زندانی دریافت