تازه‌ها

30 آوریل 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

مدير مسوول هفته نامه آيينه روز مورد لت وکوب قرارگرفت


مدير مسوول هفته نامه آيينه روز، اينبار در شهرکابل از طرف افراد نا معلوم به حدى لت وکوب شده که قبرغه اش کسر ديده و برخى عضلاتش پاره شده است . داوود يعقوبى که حالا در شفاخانه ابن سينا تحت تداوى قرار دارد، علاوه از دريافت اخطار ها،اين سومين بار است که در شهر کابل مورد لت و کوب قرار ميگيرد . وى امروز (٩ثور ) به آژانس خبرى پژواک گفت : (( لت و کوب من جنبه سياسى دارد. )) يعقوبى ، دو روز قبل در نزديک منزل اش واقع کارته پروان ،لت و کوب شده است . به گفته وى ، حينکه براى خريد سودا از منزلش خارج شد، درسر کوچه شان چند فردى ملکى ايستاده بودند. يعقوبى افزود : (( از پشت سرم کسى گفت داوود يعقوبى خودت هستى ؟ مدير آيينه روز هستيد ؟ مه رويم را دور داده وبلى گفتم که دفعتاً با چوب مورد لت وکوب قرار گرفتم . )) به گفتۀ موصوف ، پس از اينکه مردم محل متوجه شدند، افراد پراگنده شده فرار نموده و او به کمک همسايه ها وپسرش به شفاخانه منتقل گرديد . يعقوبى انگيزه اين حمله را نشر مقالات تندى که درشماره هاى اخير هفته نامه اش به نشر رسانيد، ميداند که به برخى از شخصيت ها برمى خورد . ( برهان الدين ربانى و وحدت ملى مجاهدين درانتخابات رياست جمهورى ) ( پاتکى ها هم کانديد خودرا اعلام داشتند ) ( اين گور دسته جمعى ياد گار نوکران کدام کشور اند ؟ چه کسانى قهرمانان جهاد مقدس اند ؟ و رئيس جمهور که معده ندارد، عناوين مقالات شماره هاى آخر آئينه روزاست . هفته نامه آئينه روز که در کليشه آن ( ناشر افکار سيد جمال الدين افغان ) نوشته است ، چهار سال قبل درکابل آغاز به فعاليت نموده است . يعقوبى که به گفته اش ٢٠ سال در ايران سپرى کرده ، ميگويد که چند وقت بحيث مترجم درمرکز اتومى ايران کارميکرد. به گفتۀ وى در شماره اول مطلبى را پيرامون موضوعات اتومى ايران نشرکرد که به تعقيب آن معاون اين هفته نامه ( فرهاد مجيدى) اختطاف و براى مدت دو ماه ناپديد بود . وى افزود که دو بار ديگر نيز در مورد همين موضوع لت و کوب گرديده است . يعقوبى همچنان گفت که ، چندين بار با اخطار هاى زيادى از سوى شخصيت هاى با نفوذ که حاميان منافع ايران هستند، مواجه شده است . وى در مورد لت و کوب تازه اش گفت : (( خود ربانى اين کار را کرده ، داکتر عبدالله و سانچارکى صد در صد دخيل است !)) وى همچنان افزود : (( موضوع اصلى موضوع اتومى ايران است که سفارت ايران شکايت کرده و بى حرمتى به خمينى است که خمينى هيچ رابطه به افغانستان ندارد . )) گرچه در مورد اين ادعا به اخذ نظر داکتر عبدالله عبدالله کانديد رياست جمهورى و برهان الدين ربانى رئيس جبهه ملى افغانستان ، دسترسى نيافتيم، اما فاضل سانچارکى سخنگوى اين جبهه ، دعوى يعقوبى را بى اساس خواند . سانچارکى در مورد لت و کوب يعقوبى اظهار تاسف کرد و گفت که تا حال نشريه وى را نديده واز يعقوبى هم دوسال ميشودکه خبر ندارد . سانچارکى ، گفت که يعقوبى بايد دعوى خود را ثابت کند . يکى از اعضاى سفارت ايران در کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که نشريه آئينه روز همواره مطالب توهين آميز عليه شخصيت هاى ايران و رئيس جمهور اين کشور نشر نموده است . اما اين عضو که نخواست نامش فاش شود، افزود که آنها فقط يکبار از طريق يک نامه به وزارت خارجه افغانستان اعتراض نموده بود تا هفته نامه مذکور بدون مدارک، عليه ايران نشرات نکند . وى افزود : (( اينکه در اين مورد رسيدگى شد يا خير اطلاع ندارد . )) يعقوبى علاوه از اينکه از ناحيه قبرغه شکايت دارد ، در ناحيه پاى نيز جراحت برداشته است . داکتر مولا نورزاد متخصص جراحى اعصاب شفاخانه ابن سينا به آژانس خبرى پژواک گفت که دوروز قبل، يعقوبى را نزد آنها آورده بودند. وى ميگويد : (( مريض يک حال خواب آلود داشت واز درد قبرغه چپش شکايت داشت وجراحات درپاهايش نيز بود که راديوگرافى کرديم ، معلوم شد که از ضربه شديد ،قبرغه کسر و عضلات اش نيز پاره گى دارد . )) وى گفت که درحال حاضر، وضع مريض اش خوب است؛ اما به تداوى نياز دارد . سمونوال عبدالمحمد آمر حوزه دوم امنيتى با تاييد لت وکوب يعقوبى گفت که آنها درتحقيقاتى که از دکانداران محل داشتند؛ اشخاص حمله کننده سه تن ملبس با لباس هاى ملکى بودند و آنها درپى شناسايى حمله کنند گان هستند . به گفته وى ، آئينه روز جنجال هاى قبلى نيز پس از نشر هر مطلب اش داشت وشايد علت اين حمله نيز همان باشد . عبدالمحمد گفت که تحقيقات دراين مورد جريان دارد . حفيظ الله بارکزى معاون اتحاديه ملى ژورنالستان وخبرنگاران ضمن تقبيح لت و کوب يعقوبى گفت که اين جنبه سياسى دارد و ناشى از نشر مطالب اين جريده است . وى نشرات هفته نامه ،مذکور را مسلکى خواند و افزود که هرشکايت که عليه روزنامه نگاران وجود دارد ،بايد به کميسيون بررسى تخطى هاى مطبوعاتى راجع گردد . نجيب الله منلى مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ نيز ضمن تقبيح حمله ولت کوب يعقوبى، پشتيبانى خويش را از وى ابراز داشت . وى با اشاره به اينکه آئينه روز هفته نامه طنزى است ، افزود :(( نشريه طنزى مطالب انتقادى با کمى شوخى همراه دارد واين تخطى مطبوعاتى نيست . )) يعقوبى ،يکماه قبل براى چند ساعت از سوى رياست امنيت ملى نيز بازداشت گرديده بود . اما رياست امنيت ملى، بازداشت او را رد نموده ادعا نموده بود که آنها يعقوبى را بگونه مهمان خواسته وپيرامون جنجال هاى که برايش پيش ميامد، صحبت نموده بودند . به نقل از آژانس خبرى پژواک