تازه‌ها

20 ژانویه 2006 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

محکوميت يک وبلاگ نويس به سه سال زندان تعليقي و مسدود شدن سايت انتخاب


احمد رضا شيری در تاريخ ۱٩ بهمن ۱٣٨٢ به اتهام تشويق به تحريم انتخابات و انتشار مطالبي در وبلاگ ایران آزاد بازداشت و به مدت ٢۱ روز در زندان وزارت اطلاعات مشهد بسر برد. در زمان دستگیری مامورین وزارت اطلاعات وسایل شخصي از جمله کامپیوتر و دوربين عکاسي وی را ضبط کردند و وبلاگ اش را نيز از بين بردند. در تیرماه ۱٣٨٣ شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب مشهد وی را به يکسال حبس تعليقي محکم کرد. احمد رضا شيری به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که با اصرار وزارت اطلاعات بعنوان شاکي خصوصي حکم اوليه ناديده انگاشته شده و با اضافه کردن اتهامات ديگری چون مصاحبه با رسانه های بيگانه و نوشتن مقاله برای سايت های مستقر در خارح از کشور در دی ماه ۱٣٨٤ شعبه هفت دادگاه انقلاب مشهد وی را به ٣ سال حبس تعلیقی در مدت زمان تعلیق پنج سال محکوم کرده است. حکم تعليقي به اين معناست که اين روزنامه نگار و وبلاگ نويس جوان در صورت انجام هر گونه خطايي حکم تعليقي علاوه بر مجازات ديگر به شکل قطعي اجرا خواهد شد. به جز در يک جلسه دادگاه اين وبلاگ نويس در ديگر حلسات دادرسي از داشتن وکيل محروم بوده است. اين وبلاگ نويس از چندی پيش در وبلاگ روزنامه، روزنوشته های خود منتشر مي کند. مسدود شدن اولين سايت با پسوند (IR) از سوی ديگر در ادامه مسدود سازی و سانسور سايت های اينترنتي در ايران، سايت انتخاب نيز فيلتر شد. اين سايت که اولين سايت با پسوند(IR) است که فیلتر مي شود، از اولين ساعات روز ٢٨ دی ماه برای کاربران در ايران غير قابل دسترسي شده است. دلايل مسدود شدن انتخاب به شکل رسمي اعلام نشده است اما يادآور مسدود شدن سايت بازتاب متعلق به محاقل نزديک به آيت اله خامنه ای در آبان ماه سال جاری است. به نطر مي رسد که در شرايط کنوني ايران و جنگ درون گروهي محافظه کاران بر سر تسخير مجلس خبرگان، سايت انتخاب نيز به دليل مواضع خود در حوزه مقابله با تحجر و جریان هایی مانند جریان آیت الله مصباح یزدی (که تسلط بسیاری بر قوه ی مجریه دارد). توسط وزارت مخابرات دولت احمدی نژاد فيتلر شده است.