تازه‌ها

8 اکتبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

لیو شیائوبو مدافع آزادی بیان برنده جایزه صلح نوبل


تصمیم کمیته نروژی صلح نوبل اقدامی تاریخی در دفاع از جنبش آزادی بیان در چین است. در این تصمیم، پیام امیدوار کننده برای برنده جایزه صلح نو.بل ٢٠١٠ که به یازده سال زندان محکوم شده است و همچنین همه منتقدان در بند و مردم چین پدیدار است.
گزارشگران بدون مرز خرسندی کامل خود را از اهدای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو روشنفکر منتقد چینی اعلام می کند. تصمیم کمیته نروژی صلح نوبل اقدامی تاریخی در دفاع از جنبش آزادی بیان در چین است. در این تصمیم، پیام امیدوار کننده برای برنده جایزه صلح نو.بل ٢٠١٠ که به یازده سال زندان محکوم شده است و همچنین همه منتقدان در بند و مردم چین پدیدار است. کمیته نروژی صلح نوبل و مسئولان دولت نروژ از تهدیدات مقامات چینی مرعوب نشدند و این باید درسی باشد برای همه دولت های دمکراتیک که در اغلب اوقات در برابر فشارهای چین سرخم می کنند. ما در این لحظه ها به لیو شیائوبو که ناعادلانه برای مبارزه ای مسالمت آمیز زندانی شده است می اندیشیم و همچنان به همسر تنهایش در پکن که از امکان همراهی شوهر خود محروم شده است. لیو شیائوبو برنده جایزه ٢٠٠٤ گزارشگران بدون مرز برای دفاع از آزادی مطبوعات بود. وی در پیامی که برای مراسم اهدای جوایز فرستاده بود تاکید داشت حتا اگر حزب هر روز قانونی سخت گیرانه تر علیه استفاده آزاد از اینترنت وضع کند و تکنولوژی مهار خود را توسعه بخشد، اما هرگز قادر به سانسور و کنترل کامل اینترنت نخواهد بود. تلاشگر آزادی بیان لیو شیائوبو استاد فلسفه دانشگاه پکن بر این باور بود که مطبوعات چین باید به ضد قدرت در برابر حزب کمونیست چین بدل شوند. به همین دلیل مبارزه برای اصل جهانشمول آزادی مطبوعات، تلاش برای آزادی روزنامه نگاران و معترضان زندانی را با انتشار اعلامیه و مقاله بر روی اینترنت و یا در روزنامه های مستقر در هنگ کنگ و رسانه های مهاجران چینی در خارج از کشور، به بهای محروم شدن از آزادی آغاز کرد. پس از دفاع علنی از جنبش آزادیخواهی دانشجویان در ژوئن ١٩٨٩ بازداشت و دوسال را در زندان گذراند. در سال ١٩٩٦ برای اعتراض به سیاست تک حزبی به سه سال تحمل اردوگاه کار اجباری محکوم شد. در ٢٠٠٤ در پی انتشار مقاله ای بر روی اینترنت در باره محاکمه روزنامه نگاران به اتهام سرنگون طلبی پلیس سیاسی دسترسی اش را به انیترنت و تلفن قطع کرد. علیرغم دعوتنامه های فراوان از سوی دانشگاه های امریکایی اما مقامات چینی از دادن پاسپورت به وی خوداری می کردند. لیو شیائوبو یکی از مسئولان تنها انجمن مستقل نویسندگان چین است. در سال ٢٠٠٨ وی مجددا بازداشت و پیش از آنکه رسما به سرنگون طلبی تفهیم اتهام شود یکس ال را در زندان گذراند. بسیاری از روزنامه نگاران خارجی، دیپلمات های برخی کشورهای خارجی در محاکمه وی در تاریخ ٢٣ دسامبر شرکت داشتند. وی دو روز بعد در روز کریسمس به اتهام تلاش برای سرنگونی قدرت به یازده سال زندان محکوم شد. مقامات چینی اتهام این مدافع آزادی بیان را نوشتن مقالاتی بر روی سایت های اینترنتی و همکاری برای در تهیه منشور ٠٨ ، یعنی منشور جنبش آزادیخواهی روشنفکران چینی که در آستانه شصتمین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در ٨ دسامبر ٢٠٠٨ انتشار یافته بود، اعلام کردند. در پیامی که خطاب به گزارشگران بدون مرز در سال ٢٠٠٤ ارسال کرده بود. لیو شیائوبو نوشته بود : رسانه های الکترونیکی در داخل و خارج از کشور امکانی هستند برای شکستن دیوار سانسور حزب کمونیست ، در این بازی ممنوع سازی و ضد ممنوع سازی، فضا برای بیان مردم میلمتر به ملیمتر باز می شود. هر چه مردم جلوتر بروند مقامات بیشتر عقب می نشینند. دور نیست زمانی که مرزهای سانسور در هم شکنند و آزای بیان به خواست عمومی مردم بدل شود.