تازه‌ها

18 ژانویه 2011 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

لوکاس مبروک دولگا روزنامه نگار جانباخته در انقلاب یاس تونس – یادش گرامی


ما با خانواده و دوستان لوکاس مبروک دولگا همدردیم. باید همه حقایق در باره چگونگی این قتل اندوه‌بار روشن شود. ما از اقدامات خانواده و نزدیکان قربانی برای پیگیری قضایی این قتل چه سهوی و چه عامدانه انجام گرفته باشد، حمایت می کنیم.
١٧ ژانویه ٢٠١١ گزارش‌گران بدون مرز با تاثر از خبر درگذشت لوکاس مبروک دولگا در بیمارستان رباط مطلع شد. او ٣٢ سال سن داشت و برای آژانس اروپایی عکس خبری (Press Photo Agency ) کار می‌کرد. بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است. این جوان عکاس عامدانه مورد هدف نارنجک گاز اشک آور قرار گرفته است. «ما با خانواده و دوستان لوکاس مبروک دولگا همدردیم. باید همه حقایق در باره چگونگی این قتل اندوه‌بار روشن شود. ما از اقدامات خانواده و نزدیکان قربانی برای پیگیری قضایی این قتل چه سهوی و چه عامدانه انجام گرفته باشد، حمایت می کنیم. لوکاس نخستین خبرنگار خارجی کشته شده در تونس و نخستین عکاس فرانسوی کشته شده به هنگام انجام وظیفه از سال ١٩٨٥ بدین سوی است.» لوکاس مبروک دولگا در آستانه انقلاب یاس به تونس رفت و در تاریخ ١٤ ژانویه در ساعت ٢ بعدازظهر به هنگام پوشش خبری تظاهرات در برابر وزارت کشور در تونس با شلیک نارنجک گاز اشک‌آور شدیدا مجروح شد. هوراسیو ویلابوس یکی از مسئولان آژانس عکس خبری (EPA) به گزارش‌گران بدون مرز گفت این پیشامد هولناک است. من فکر می کنم جنایت و یک قتل واقعی است گزارش‌گران بدون مرز بر این باور است که علاوه بر آزادی زندانیان عقیدتی، پس از بیست و سه سال دیکاتوری استقرار دولت قانونمدار در تونس از راه روشن شدن همه حقایق در باره جنایت مرتکب شده در طی روزهای انقلاب یاس می گذرد.