تازه‌ها

7 دسامبر 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

لت و کوب دو خبرنگار تلويزيون سپهر


به روز پنجشنبه دوازدهم قوس سال روان، یک تن از خبرنگاران و یک فلمبردار تلویزیون خصوصی سپهر از سوی افراد مسلح مربوط به فردی به نام قاضی عبدالبصیر محبوبی، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته ، وسایل کاری شان شکستانده شده و حد اقل برای مدت چهار ساعت در بازداشت شخصی آنها به سر برده اند. مسؤولین تلویزیون سپهر می گویند که دو تن از کارمندان این تلویزیون، به حدی مورد لت و کوب قرار گرفته اند که پس از رهایی از بازداشت افراد مربوط به قاضی محبوبی، به شفاخانه انتقال شدند. مسؤولین این تلویزیون می گویند که با وجود تماس های مکرر شان با نهاد های امنیتی از جمله پولیس کابل و وزارت امور داخله، هنوز مرتکبین این عمل باز داشت نشده اند. مقامات وزارت داخله در پاسخ به تماس های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، اظهار کرده اند که پولیس اقداماتش را برای پیگیری این حادثه آغاز کرده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که برخورد های خشونت آمیز علیه خبرنگاران، خلاف قوانین نافذ در کشور است. ما به این عقیده استیم که اگر هر فردی در جامعه خودش بخواهد به تطبیق خواسته هایش بپردازد، در جامعه انارشی حکمفرما خواهد شد. ما همچنان به این باور استیم که چنین برخورد ها، صلاحیت ها و توانمندی های نهاد های امنیتی کشور به ویژه پولیس را شدیداً زیر سوال می برد. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از نهاد های عدلی و قضایی کشور، به ویژه پولیس و سارنوالی می طلبد که به زود ترین فرصت، مرتکبین این حادثه را بازداشت نموده وبعد از تکمیل تحقیقات شان در سارنوالی ، به دادگاه کشانده شوند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان همچنان از نهاد های صنفی خبرنگاری و دست اندر کاران رسانه ها می طلبد تا در واکنش به این خشونت علنی علیه ژورنالیستان، بر دولت فشار بیاورند تا عاملین این قضیه بر اساس احکام قوانین نافذ در کشور، به جزای اعمال شان رسانده شوند. عبدالحمید مبارز رئيس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان